Τι πρέπει να κάνεις για να προστατέψεις το λογαριασμό σου από την κατάσχεση

Τι πρέπει να κάνεις για να προστατέψεις το λογαριασμό σου από την κατάσχεση
Η ηλεκτρονική εφαρμογή «ανέβηκε» από χθες το απόγευμα στο Taxis. Βέβαια, δεν είναι απολύτως …ηλεκτρονική σε αυτή τη φάση καθώς αν δεν πας στην τράπεζα, η κατάσχεση προχωράει κανονικά. Δείτε, βήμα προς βήμα τη διαδικασία για να προστατέψετε τον λογαριασμό σας

1. Η σχετική εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη σελίδα www.gsis.gr. Για να μπείτε στην εφαρμογή θα χρειαστείτε τους κωδικούς του taxis. Οι σύζυγοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς της συζύγου και αντίστροφα.

2. Με το που θα πληκτρολογήσει κάποιους τους κωδικούς, βγαίνει το μήνυμα του καλωσορίσματος: «Καλώς ήλθατε στη νέα υπηρεσία δήλωσης μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού βάσει του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014). Προσοχή : Το προς εκτύπωση αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα.

3. Για να φτάσουμε στο σημείο να τυπώσουμε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο βήμα 2, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το IBAN του τραπεζικού μας λογαριασμού και να κάνουμε μια από τις ακόλουθες δύο επιλογές:

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Ή…

• Δηλώνω υπεύθυνα τον ανωτέρω λογαριασμό μου ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και δεν διαθέτω ατομικό ή κοινό λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων.

4. Μόλις γίνει η τελική επιλογή θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Έχετε δηλώσει τον λογαριασμό GRxxxxxxxxxxxxxxx ως μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό βάσει του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7.4.2014). Αριθμός πρωτοκόλλου: xxxx» Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης η οποία θα πρέπει να πάει στην τράπεζα. Η βεβαίωση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, αριθμός λογαριασμού, τόκος κατοικίας, ημερομηνία δήλωσης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ.

Θα δείτε και το ακόλουθο μήνυμα: «Η δήλωση των ανωτέρω επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου δηλώνω ότι ο ανωτέρω λογαριασμός μου αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχω ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ