​Πότε μας χαρίζουν περισσότερο αφορολόγητο τα παιδιά μας

​Πότε μας χαρίζουν περισσότερο αφορολόγητο τα παιδιά μας
Αν έχουμε ένα παιδί, το αφορολόγητο δεν είναι 5000 ευρώ αλλά 7000 ευρώ. Αν έχουμε δύο παιδιά, είναι 9000 ευρώ και αν έχουμε τρία, ανεβαίνει στα 12.000 ευρώ. Ποιες προϋποθέσεις όμως πρέπει να πληρούμε για να συμβαίνουν όλα αυτά;

Το αφορολόγητο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Για όσους έχουν ένα παιδί, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 7000 ευρώ
  2. Για όσους έχουν δύο παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 9000 ευρώ
  3. Για όσους έχουν τρία παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ
  4. Για όσους έχουν τέσσερα παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 15.000 ευρώ
  5. Για όσους έχουν πέντε παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 18.000 ευρώ.

Για να χαρίζουν το αυξημένο αφορολόγητο, τα παιδιά θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ανήλικα άγαμα τέκνα

2. Ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, παρατείνεται μέχρι και δύο έτη εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

3. Άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

4. Τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Για να θεωρηθεί ότι τα παιδιά που ανήκουν σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες βαρύνουν το φορολογούμενο –και κατά συνέπεια αυτός μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυξημένο αφορολόγητο- θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να μένουν μαζί με τον φορολογούμενο
  • Το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τα 2900 ευρώ (ή τα 6000 ευρώ αν τα παιδιά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ