Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ για το φορολογικό σύστημα

Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ για το φορολογικό σύστημα
Υπόμνημα προς το νέο Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Χαρδούβελη, τον αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνη, καθώς επίσης και τη νέα Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Α. Σαββαΐδου, με θέσεις και προτάσεις για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος που υπέβαλε το Ε.Β.Ε.Π.


Παράλληλα, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, συζητήθηκε το φλέγον ζήτημα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων, με τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, να προτείνει την επαναφορά του Νόμου 3816/2010, που αφορά στη «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις».
Ειδικότερα, οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. αφορούν στη θέσπιση ενός κοινού φορολογικού συντελεστή στο 15%, στο φορολογικό διαχωρισμό των πολιτών με βάση την πηγή του εισοδήματος, στη πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων από το οικονομικό έτος 2015, στη μείωση κατά 50% των υφιστάμενων ποσοστών προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, τόσο για τις ατομικές & προσωπικές επιχειρήσεις (υφιστάμενος συντελεστής 55% επί των κερδών), όσο και για τις κεφαλαιουχικές (υφιστάμενος συντελεστής 80% επί των κερδών), στην επαναφορά του τέλους επιτηδεύματος στα προηγούμενα επίπεδα, στη μείωση των συντελεστών της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, στη θέσπιση πλαισίου που θα προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, την επέκταση του αριθμού των δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα, έως τις 100, στην εκλογίκευση των προστίμων, στη θεσμοθέτηση μιας σειράς ευεργετικών διατάξεων στο σύστημα του Φ.Π.Α., στην παρακολούθηση και όχι στην αφαίρεση του Α.Φ.Μ., στην ισχύ του μέτρου της συλλογής αποδείξεων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και στην απλοποίηση της Τελωνειακής Νομοθεσίας.
Περαιτέρω, αναλύθηκε ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης των «μικρομεσαίων επιχειρήσεων», που έχει πεδίο εφαρμογής τις «εντός κρίσης» επιχειρήσεις, όπου θα πρέπει, είτε για όλα τα έτη από το 2009 και μετά, είτε για οποιαδήποτε εξ' αυτών, το σύνολο των «Ληξιπρόθεσμων οφειλών τραπεζικών δανείων, ασφαλιστικών οργανισμών και Δημοσίου να μην υπερβαίνει το 1/3 του Κύκλου Εργασιών του αντίστοιχου έτους».
Στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάγονται επιχειρηματικά δάνεια, πάσης φύσεως, από πιστωτικά ιδρύματα και να χορηγείται περίοδος χάριτος 4 ετών, με επανεξέταση στα 2 έτη, κατά τη διάρκεια της οποίας η δανειολήπτρια επιχείρηση να καταβάλλει μόνο τόκους, οι οποίοι να υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο. Επίσης, να ισχύσει η αναστολή των πλειστηριασμών της επαγγελματικής στέγης, αντίστοιχη με αυτή της πρώτης κατοικίας, αλλά να προβλέπεται και η επιβράβευση των ενήμερων και συνεπών δανειοληπτών.
Τέλος, εκτός από την κλασική δανειοδότηση, προτείνεται και ένας άλλος τρόπος δανεισμού, το ΄΄sale and lease back΄΄, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πουλήσουν σε μια εταιρεία leasing κάποιο ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους και στη συνέχεια να το μισθώσουν από αυτήν. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται δύο πράγματα: η εξασφάλιση ρευστότητας από την επιχείρηση και παράλληλα η εξασφάλιση της κυριότητας του ακινήτου, όταν λήξει η περίοδος μίσθωσης που έχει οριστεί από τη σύμβαση.
Στην προσπάθεια ανάσχεσης του φαινομένου της συνεχούς διόγκωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, επικεντρώνονται άλλωστε και οι πρόσφατες διεργασίες μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικα. Οι συζητήσεις στηρίζονται στους 22 εναλλακτικούς τρόπους, που πρότεινε η Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά με τη ρύθμιση ή οριστική τακτοποίηση/διευθέτηση των οφειλών προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου τα τελευταία να αποκτήσουν δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των επισφαλειών τους. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να υιοθετηθούν για πρώτη φορά από όλες τις τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ πιλοτικά θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους μέσα στο τρέχον έτος. Αναφορικά με την κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων, υπάρχουν εισηγήσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών μίας εταιρείας ή και αλλαγή της διοίκησής της, σε περιπτώσεις απροθυμίας των τελευταίων να συνεργαστούν με τις τράπεζες, προκειμένου να επέλθει συμφωνία ρύθμισης των χρεών τους (αναδιαρθρώσεις δανείων).
Ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «τα μέχρι στιγμής ληφθέντα φορολογικά μέτρα έχουν πλήξει κυρίως τους ενήμερους φορολογουμένους και τις συνεπείς επιχειρήσεις, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο αδύνατη την ικανοποίηση του βασικού ρόλου, που καλείται να διαδραματίσει η φορολογική διοίκηση, ο οποίος δεν είναι άλλος, από τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Η αναθέρμανση της οικονομίας, ως στόχος για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης επιβάλλει μέτρα, που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά. Στην επίτευξη αυτού του στόχου, μπορεί να συνεισφέρει η επικαιροποίηση του Νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26.1.2010), γιατί θέτει στο επίκεντρο των ρυθμίσεών του, τη στήριξη των επιχειρήσεων, τη διατήρηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους στην οικονομική ζωή. Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την αναστολή ή μετάθεση της εκπλήρωσης δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, να «ανασάνουν», να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους και να προάγουν την επιχειρηματική τους δράση.
Το Ε.Β.Ε.Π., ως άμεσος εκφραστής των αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου, θεωρεί καθήκον του, την υποβολή επικαιροποιημένων, τεκμηριωμένων και στοχευμένων προτάσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων, που θα ανακουφίζουν και θα προασπίζουν τα συμφέροντα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Η διαμόρφωση και εγκαθίδρυση ενός απλού, ιδιαίτερα φιλικού προς το «επιχειρείν» φορολογικού συστήματος, το οποίο θα διακρίνεται ταυτόχρονα από τον έντονα αναπτυξιακό του χαρακτήρα, αποτελεί το "κλειδί" για το αύριο της Εθνικής μας Οικονομίας».