Πώς έμπορος απαλλάχτηκε από το τέλος επιτηδεύματος

Πώς έμπορος απαλλάχτηκε από το τέλος επιτηδεύματος
  Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος πέτυχε, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, από το υπουργείο Οικονομικών κοσμηματοπώλης

, ο οποίος κλήθηκε να καταβάλει στην εφορία τέλος επιτηδεύματος για προθήκες κοσμημάτων που είχε εγκαταστήσει σε σαλόνια ξενοδοχείων.Ειδικότερα, ο κοσμηματοποιός είχε δηλώσει εκ παραδρομής το 2011 στο Μητρώο οικείας ΔΟΥ, τις συγκεκριμένες προθήκες ως υποκαταστήματα («μόνιμες εκθέσεις») της επιχείρησής του.
Ωστόσο, από αυτοψία της ΔΟΥ αποδείχθηκε, ότι οι συγκεκριμένες προθήκες είναι σφραγισμένες και επιτελούν ρόλο διαφήμισης των κοσμημάτων. Ειδικότερα, δεν λαμβάνει χώρα σε αυτές οποιοσδήποτε δειγματισμός των προϊόντων, ούτε οποιαδήποτε άλλη συναλλακτική δραστηριότητα (πχ παραγγελίες, προκαταβολές κλπ).

Απαιτήθηκαν οι συστάσεις του Συνηγόρου και η ανταλλαγή αλλεπάλληλων εγγράφων μεταξύ των αρμόδιων Διευθύνσεων του υπουργείου Οικονομικών, της αρμόδιας ΔΟΥ και του τοπικού Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να γίνει τελικά δεκτό, ότι υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι προθήκες δεν πληρούν την έννοια του υποκαταστήματος επιχείρησης και συνεπώς δεν υπόκεινται στο τέλος επιτηδεύματος του ν. 4110/2013.

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, η ΔΟΥ έκανε δεκτή την αίτηση του κοσμηματοποιού για διαγραφή από το Μητρώο των προθηκών ως υποκαταστημάτων, έτσι ώστε να μην επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για αυτές.

Ωστόσο, για μία από τις προθήκες που σταμάτησε να χρησιμοποιεί και για την οποία είχε γίνει ήδη διακοπή εργασιών εντός του 2013, απαιτήθηκε νέα παρέμβαση του Συνηγόρου προκειμένου να γίνει δεκτή από τη ΔΟΥ η αναδρομική (από την ημερομηνία δήλωσής της) διαγραφή της από το Μητρώο ως υποκαταστήματος και συνεπώς και η απαλλαγή της από το τέλος επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ