Πώς ο έφορος θα παρακολουθεί όλες τις αναλήψεις και τις καταθέσεις στον λογαριασμό σου

Πώς ο έφορος θα παρακολουθεί όλες τις αναλήψεις και τις καταθέσεις στον λογαριασμό σου
Πλήρη πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς σε τρεις δόσεις θα αποκτήσουν οι ελεγκτές της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων. Αρχικά, θα μπορούν να βλέπουν ηλεκτρονικά μόνο τα υπόλοιπα των καταθέσεων μας. Ωστόσο από το τέλος του 2014, θα έχουν πλήρη πρόσβαση καταγράφοντας όλες τις κινήσεις: αναλήψεις και καταθέσεις.

Όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων –τους 38 στόχους του οποίου παρουσίασε αναλυτικά από χθες το fpress.gr- η παρακολούθηση των καταθέσεων παίζει κεντρικό ρόλο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών. Γι’ αυτό και πάνω στις καταθέσεις έχουν στηριχτεί οι ακόλουθοι ελεγκτικοί στόχοι

  1. Αυτόματη πρόσβαση των εισπρακτικών υπηρεσιών στα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μέσω του συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών (ΜΤΛ). Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί πλέον σε όλες τις εφορίες. Οι κατασχέσεις οφειλών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς γίνεται πλέον με αυτόματες διαδικασίες και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα θελήσουν να προστατέψουν τουλάχιστον μέχρι τα όρια που προβλέπει ο νόμος
  2. Ενεργοποίηση των έμμεσων τεχνικών στον έλεγχο φυσικών προσώπων με αξιοποίηση της πληροφορίας των περιουσιακών στοιχείων κάθε μορφής και των στοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσης. Μια από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, θέτει ως κριτήριο για τον τεκμαρτό υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος, τις τραπεζικές καταθέσεις.
  3. Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου που υποδηλώνει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (λίστα ελλήνων ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής ολλανδικού νηολογίου, εμβάσματα εξωτερικού, στοιχεία υποβαλλόμενα στη ΓΓΠΣ κλπ. Εκτός από το ξεσκόνισμα των εμβασμάτων της τριετίας 2009-2011, φαίνεται ότι θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο και τα εμβάσματα που θα προκύπτουν από εδώ και στο εξής.
  4. Αυτόματη (on –line) πρόσβασης των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΓΓΔΕ
  5. Σταδιακή ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών μέσω του οποίου οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν εικόνα για το τραπεζικό προφίλ κάθε ελεγχόμενου πολίτη και επιχείρησης μέχρι 31/12/2014
  6. Έλεγχος υποθέσεων εξωχώριων εταιρειών και φορολογουμένων που απέστειλαν χρηματικά ποσά (εμβάσματα ) στο εξωτερικό
  7. Πλήρες ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο με διεύρυνση βάσεων συγκέντρωσης πληροφοριών (ακίνητα, οχήματα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, καταθέσεις συλλογές) μέχρι 30/04/2015 (με αυτόματη ενημέρωση μεταβολής στοιχείων φορολογίας κεφαλαίου μετά και την ολοκλήρωση της εφαρμογής.

Α. Στα τρέχοντα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων μέχρι 28/02/2014

Β. Στα κατ’ έτος παλαιά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων μέχρι 30/09/2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ