Στα 38,14 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα για το 2013

 Στα 38,14 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα για το 2013
Στα 38,14 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα των Δ.Ο.Υ για το έτος 2013, εμφανίζοντας υπέρβαση κατά 1,75% (ήτοι κατά 652,8 εκ.) συγκριτικά με τους στόχους του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.


Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από Φ.Π.Α. υπερκάλυψαν το στόχο κατά 3,2% (σε απόλυτο ποσό 292,5 εκ.), ενώ τα λοιπά έσοδα των Δ.Ο.Υ κατά 1,3% (σε απόλυτο ποσό 360,2 εκ.ευρώ).
Οι ετήσιες επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,70 δισ. ευρώ έναντι 2,90 δισ. ευρώ, που προβλέπονταν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ήτοι σημειώθηκε σημαντική υπέρβαση κατά 27,47%.
Επιπροσθέτως, σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου σημειώθηκε το δωδεκάμηνο του 2013 σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2012.
Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 13,7% (από 53,1 δισ. ευρώ σε 63,7 δισ. ευρώ), ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2012 η αύξηση ήταν της τάξης του 24,1% (από 45,1 δισ. σε 56,1 δισ.).
Σε σχέση με τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι ετήσιες αθροιστικές εισπράξεις επί του συνολικού χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (Παλαιών και Νέων) σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν στα 3,26 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 31,8% σε σχέση με το 2012 και κατά 49,2% σε σχέση με το 2011. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι η ανάλογη αύξηση από το 2011 στο 2012 ήταν μόλις 13,2%.
Από το συνολικό αυτό ποσό είσπραξης, το 1,52 δισ. ευρώ αφορά σε παλαιά και το 1,74 δισ. ευρώ σε νέα ληξιπρόθεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ