Σηκώνει το… γάντι η ΑΑΔΕ: Παράθυρο για περισσότερες προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Σηκώνει το… γάντι η ΑΑΔΕ: Παράθυρο για περισσότερες προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Τον στόχο της ΑΑΔΕ οι δηλώσεις που θα υποβάλλονται αυτόματα χωρίς καν να χρειάζεται η μεσολάβηση των φορολογούμενων να γίνονται περισσότερες χρόνο με τον χρόνο «αποκαλύπτει» το περιεχόμενο απόφασης που ανοίγει τον δρόμο για το «πάτημα του κουμπιού».

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ουσιαστικά η ΑΑΔΕ αποκτά το δικαίωμα να στείλει τις πληροφορίες για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι φέτος αναμένεται να φτάσουν στα 1,3 εκατομμύρια. Και ενώ για φέτος η επιλογή είναι να δοθεί προτεραιότητα σε μισθωτούς και συνταξιούχους με μια πηγή εισοδήματος, το πλαίσιο αφήνει ανοικτό το περιθώριο για διεύρυνση του καταλόγου ακόμη και με εισοδήματα από «μπλοκάκια». Έτσι, αν η διαδικασία που ξεκινάει ουσιαστικά τώρα, αποδειχθεί επιτυχημένη, από του χρόνου η ΑΑΔΕ θα θέσει ως στόχο να αυξηθούν ακόμη περισσότεροι οι δηλώσεις που θα υποβάλλονται… μόνες τους.

Ακόμη και την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές είναι πιθανό να λάβετε ένα email από την ΑΑΔΕ με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι έχετε ενταχθεί στη λίστα αυτών που θα μπουν στη διαδικασία αυτόματης υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Πρακτικά, δεν χάνετε κανένα δικαίωμα σε σχέση με τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Μπορείτε να κάνετε νωρίτερα τη δήλωση από τις 2 Ιουλίου (σ.σ τότε προγραμματίζεται να γίνει η αυτόματη υποβολή), μπορείτε να πληρώσετε τον φόρο με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τους υπόλοιπους ενώ μπορείτε και να κάνετε τις τροποποιήσεις που θέλετε. Αυτόματες δηλώσεις θα γίνονται και για τους παντρεμένους. Τα σημεία «κλειδιά» του νέου πλαισίου, έχουν ως εξής:

 1. Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων υπόχρεων σε δήλωση των εισοδημάτων τους μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.
 2. Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.
 3. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά, την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.
 4. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία
 5. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής. Ουσιαστικά αυτό του επιτρέπει να εκκαθαρίσει τη δήλωσή του νωρίτερα από τις 2 Ιουλίου.
 6. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση
 7. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο
 8. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.
 9. Ο φόρος που προσδιορίζεται, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος. Δηλαδή, για φέτος θα ισχύουν οι 8 μηνιαίες δόσεις ή η εφάπαξ καταβολή έως τέλος Ιουλίου με έκπτωση 3%.
 10. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ
 11. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ
 12. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.
 13. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση οίκοθεν πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ