Σύνδεση POS με ταμειακές μηχανές- Βαριά πρόστιμα από 1.500 έως και 300.000 ευρώ για τους παραβάτες

Σύνδεση POS με ταμειακές μηχανές- Βαριά πρόστιμα από 1.500 έως και 300.000 ευρώ για τους παραβάτες

Τα νέα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν από την 1η Μαρτίου

Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα έρθουν όσοι δεν διασυνδέσουν έγκαιρα τις ταμειακές μηχανές τους με τα POS τους.

Την Παρασκευή, εστάλησαν e-mails στις πρώτες 15.000 επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακή μηχανή και οι πάροχοι των οποίων έχουν αναβαθμίσει τα POS τους. Τα μηνύματα καλούν τις επιχειρήσεις να διασυνδέσουν άμεσα τα POS τους με τις ταμειακές μέχρι την 29η Φεβρουαρίου, οπότε και λήγει η προθεσμία. Ταυτόχρονα, τα μηνύματα αυτά αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς της κάθε επιχείρησης στο myAADE, στο πεδίο «Τα Μηνύματά Μου».

Καθημερινά θα αποστέλλονται αντίστοιχα e-mails και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι πάροχοι POS και οι κατασκευαστές ταμειακών μηχανών θα ενημερώνουν την ΑΑΔΕ, ότι η διασύνδεσή τους είναι έτοιμη να προχωρήσει.

Η σχετική υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, προβλέπει τρεις κατηγορίες προστίμων.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι παλαιοί υπόχρεοι διάθεσης τερματικών POS (πριν την επέκταση στους 35 νέους κλάδους από τις αρχές του έτους), για τους οποίους η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 29 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την υπό έκδοση υπουργική απόφαση, προβλέπονται πρόστιμα 10.000 ευρώ για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία.

Εφόσον δεν αλλάξει η προθεσμία της 29ης Φεβρουαρίου για τη διασύνδεση ταμειακών και POS, τα νέα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν από την 1η Μαρτίου.

Ακόμα πιο μεγάλα είναι τα πρόστιμα για τους παρόχους που δεν θα αναβαθμίσουν έως τις 29 Φεβρουαρίου το λογισμικό τους, καθώς σε αυτή την κατηγορία το πρόστιμο ξεκινά από 200.000 ευρώ και φτάνει τις 300.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται 35 εταιρείες, οι οποίες έχουν ενημερωθεί από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τους 35 νέους κλάδους στους οποίους επεκτάθηκε η υποχρέωση χρήσης POS (όπως περίπτερα, ταξί, λαϊκές και ασφαλιστικοί πράκτορες), για αυτούς η προθεσμία απόκτησης POS παρατάθηκε έως τις 29 Φεβρουαρίου, ενώ προβλέπεται ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα έως το τέλος Μαρτίου, στις περιπτώσεις που έχει γίνει η παραλαβή αλλά όχι η εγκατάσταση. Από την 1η Απριλίου, πάντως μη εγκατάσταση POS στους 35 νέους κλάδους, εγκυμονεί πρόστιμο 1.500 ευρώ, για να ακολουθήσει και το πολλαπλάσιο πρόστιμο της μη διασύνδεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ