Αγώνας δρόμου από την ΑΑΔΕ - «Tρέχει» να προλάβει την παραγραφή εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Αγώνας δρόμου από την ΑΑΔΕ - «Tρέχει» να προλάβει την παραγραφή εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σε ποιους «κτυπά την πόρτα» η Εφορία

Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να προλάβει την παραγραφή, στο τέλος του 2023, δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες εκτείνονται ακόμα και σε βάθος δεκαετίας.

Τα κατά τόπους Ελεγκτικά Κέντρα, ήδη, έχουν λάβει τους σχετικούς φακέλους με εντολές για γρήγορη εκκαθάριση των υποθέσεων, μέχρι το Δεκέμβριο, με την έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Θα ακολουθήσει η αποστολή των ειδοποιητηρίων στους υπόχρεους, με τους καταλογισθέντες φόρους και τα πρόστιμα, που πρέπει να εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης οι φορολογούμενοι περιθώριο ενός μηνός να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Δυνατότητα απευθείας προσφυγής στα δικαστήρια δεν υπάρχει.

Οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις αφορούν κυρίως: εργαζόμενους που δεν είχαν κάνει τις σχετικές ενέργειες για να δηλωθούν ως «διαμένοντες στην αλλοδαπή», συνταξιούχοι, με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, φυσικά πρόσωπα με «ανοιχτές» υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ κ.αλ.

Αναλυτικότερα, στη λίστα με τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που μπαίνουν στο αρχείο της Εφορίας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 περιλαμβάνονται:

– Υποθέσεις του έτους 2017 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2012, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία και έχει …χτυπήσει κόκκινο στο σύστημα.

– Υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του 2012 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από 1η Ιανουαρίου 2013 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2012 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2023.

– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.

– Υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για το 2017.

– Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 έτους 2018 και απέφυγαν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΣτΕ το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή, δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής με …κατευθύνσεις για τη διαχείριση των εν λόγω υποθέσεων:

-Η κανονική περίοδος παραγραφής εξακολουθεί να είναι 5ετής. Η πενταετία αρχίζει να μετρά αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου πρέπει να υποβληθεί η σχετική φορολογική δήλωση.

-Αν εντός της κανονικής 5ετούς προθεσμίας παραγραφής θα εντοπίζονται νέα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ακόμη μεγαλύτερη φορολογητέα ύλη και συνακόλουθα υποχρέωση για πληρωμή επιπλέον φόρου, η προθεσμία αυτή θα παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, ή στη δεκαετία για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.

Φόροι κατ’ εκτίμηση

Παράλληλα επιταχύνονται και οι διαδικασίες αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τους «κατ’ εκτίμηση» φόρους σε 15.000 φορολογούμενους που εντοπίσθηκαν να μην έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2017. Στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν οι υπόχρεοι θα αναφέρεται η υποχρέωση πληρωμής εκτός εάν επιλέξουν την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ακολουθήσει νέα εκκαθάριση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ