Υπ. Πολιτισμού: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το μισθολογικό των καλλιτεχνών

 Υπ. Πολιτισμού: Τι προβλέπει η ΚΥΑ για το μισθολογικό των καλλιτεχνών

Διαμόρφωση ειδικής μισθολογικής κλίμακας Καλλιτεχνικού Έργου (ΚΕ) με 19 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) 

 

 

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το μισθολογικό καθεστώς των αποφοίτων δραματικών σχολών και χορού στο δημόσιο διαμόρφωσαν τα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Πολιτισμού, σε συνέχεια της συνάντησης των καλλιτεχνών με τον πρωθυπουργό την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού τα βασικά στοιχεία της ΚΥΑ είναι:

«Η διαμόρφωση ειδικής μισθολογικής κλίμακας Καλλιτεχνικού Έργου (ΚΕ) με 19 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ). Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ΜΚ1 ορίζεται σε €1037, με δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης.
H ένταξη σε αυτήν αρρύθμιστων ειδικοτήτων θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, καθώς και συναφών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κάτι που θα θεραπεύσει χρόνια προβλήματα στον τρόπο αμοιβής σε καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές θέσεις, ιδίως σε ΟΤΑ. (Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά θέσεις που προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς ακολουθείται για αυτές διακριτό προσοντολόγιο.)
Η ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού, ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους. Ικανοποιείται έτσι ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου, λύνεται ένας γόρδιος δεσμός εικοσαετίας, διορθώνεται η στρέβλωση που παγιώθηκε το 2017 με τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ