Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας: Xρηματοδοτεί ανταλλαγές νέων μεταξύ Ελλάδας & Γερμανίας

 Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας: Xρηματοδοτεί ανταλλαγές νέων μεταξύ Ελλάδας & Γερμανίας

Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η συνάντηση των νέων μεταξύ τους, η επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες

Ανταλλαγές νέων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, είτε σχολικές, είτε εξωσχολικές, χρηματοδοτεί το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας που δημιουργήθηκε το 2021, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η συνάντηση των νέων μεταξύ τους, η επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες, βιώματα και εμπειρίες και η ουσιαστική γνωριμία μεταξύ ανθρώπων που κατοικούν μεν σε διαφορετικές χώρες, αλλά έχουν ένα κοινό παρόν και ένα κοινό μέλλον στην ενωμένη Ευρώπη.

Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, Μαρία Σαρηγιαννίδου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Ελληνογερμανικές ανταλλαγές νέων - Χρηματοδότηση σχολικών προγραμμάτων» που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, η τάξη ενός σχολείου από την Ελλάδα μπορεί να πάει στη Γερμανία και αντιστοίχως μια τάξη από τη Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις ανταλλαγές μεταξύ σχολείων, οι βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα είναι εκείνες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή σχολικών τάξεων στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέτουν τις σχετικές αιτήσεις στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.

Μπορούν, άλλωστε, να επιλέξουν τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματός τους, από μόνοι τους. Η διαμονή οργανώνεται από αυτούς που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία (μαθητές, δάσκαλοι ή οργάνωση νέων αν πρόκειται για εξωσχολικές) ενώ οι επισκέπτες κάθε φορά μπορούν να φιλοξενηθούν είτε σε οικογένειες, είτε σε ξενοδοχεία.

Τη διαδικασία που ακολουθείται για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση τέτοιων επισκέψεων και ανταλλαγών παρουσίασε στην εκδήλωση η υπεύθυνη σχολικών και αθλητικών προγραμμάτων ανταλλαγής που χρηματοδοτούνται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, Κική Γυμνοπούλου. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί ένας οδηγός σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με κατευθυντήριες γραμμές. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μιας ενημερωτικής συνάντησης με το Ίδρυμα που γίνεται διαδικτυακά ενώ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν, μέσω ενός χάρτη αναζήτησης σχολείων, να εντοπίσουν σχολεία που ενδιαφέρονται για ελληνογερμανικές ανταλλαγές. Επιπλέον ο οδηγός περιλαμβάνει την αίτηση μαζί με πληροφορίες για την επιδότηση των εξόδων του προγράμματος για τους φιλοξενούντες.

Σε ό,τι αφορά την διαμονή σε οικογένειες προβλέπεται η επιχορήγηση με είκοσι ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα και με τριάντα πέντε ευρώ ανά συμμετέχοντα ανά ημέρα για διαμονή σε hostel, ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις. Η επιδότηση αυτή αφορά τα έξοδα διαμονής, διατροφής και υλοποίησης του προγράμματος (για παράδειγμα είσοδοι σε μουσεία). Οι γλωσσικοί διαμεσολαβητές και εμψυχωτές επιδοτούνται με έως 150 ευρώ ανά ημέρα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων από τα δύο κράτη πρέπει να είναι ο ίδιος και οι συμμετέχοντες να είναι τουλάχιστον πέντε από κάθε χώρα. Η διάρκεια των προγραμμάτων ανταλλαγής είναι από 5 έως 30 μέρες. Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή ενός σταθερού ποσού.

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση εξόδων μετακίνησης για φιλοξενούμενους, η επιδότηση είναι 0,12 ευρώ ανά χιλιόμετρο ανά συμμετέχοντα, αποτελεί μέρος της κοινής αίτησης και καταβάλλεται στον φορέα που ταξιδεύει (φιλοξενούμενο), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της μετακίνησης.

Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας λαμβάνει τις αιτήσεις για το επόμενο έτος από τους Κεντρικούς Φορείς μέχρι την 1η Νοεμβρίου, επομένως οι αιτήσεις από σχολεία ή άλλους φορείς θα πρέπει να γίνονται αρκετά νωρίτερα. Με τη χρήση της ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου τους από το gov.gr οι ελληνικοί φορείς μπορούν να υπογράφουν ψηφιακά την αίτηση. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέοι ηλικίας 12 έως 29 ετών με μόνιμη κατοικία την Ελλάδα ή τη Γερμανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ