Υπουργείο Παιδείας: 146 προσλήψεις στα μουσικά σχολεία

Υπουργείο Παιδείας: 146 προσλήψεις στα μουσικά σχολεία

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για να ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

 

Τον διορισμό 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Η ανακοίνωση αφορά τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021), σε θέσεις Μουσικών Σχολείων, οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ