ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση συμπληρωματικών πινάκων καλούμενων σε συνέντευξη

 ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση συμπληρωματικών πινάκων καλούμενων σε συνέντευξη


Για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ και Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ και Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας συμπληρωματικοί πίνακες καλούμενων σε συνέντευξη καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων απασχόλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ