ΥΠΕΡΓ:Διευκρινίσεις για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test στην «ΕΡΓΑΝΗ»

ΥΠΕΡΓ:Διευκρινίσεις για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test στην «ΕΡΓΑΝΗ»

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β' 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 69459/05.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07/02/2022 και μετά, υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από τις 22 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες - για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15/11/2021 έως και 06/02/2022 - να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από την Πέμπτη 10 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ