Πέντε προγράμματα για 60.000 ανέργους έως 35 ετών

Πέντε προγράμματα για 60.000 ανέργους έως 35 ετών
Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τα επιδοτούμενα προγράμματα από το ΕΣΠΑ για 60.000 ανέργους. Τα προγράμματα αυτά θα είναι πέντε και θα αφορούν νέους άνεργους έως 35 ετών και θα πραγματοποιηθούν εντός του 2013 με στόχο να περιοριστεί η άνοδος της ανεργίας.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τους 60.000 ανέργους θα καλυφθούν από νέους έως 35 ετών, με τις 45.000 θέσεις να αφορούν το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 5 μήνες και δυνατότητα πρόσληψης για έναν επιπλέον χρόνο του δικαιούχου, εφόσον υπάρχει ζήτηση από τις επιχειρήσεις.

Για την υλοποίησή τους έχουν προβλεφθεί 350 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ που θα πρέπει πάση θυσία να απορροφηθούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Αναλυτικά οι 60.000 θέσεις που ανοίγουν μέσα στο 2013 με τα 5 προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι:

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Αφορά 45.000 ανέργους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει στα 174,9 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι οι νέοι που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας έχουν προοπτική να τοποθετηθούν σε σταθερή θέση απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα έχει τρία στάδια:
· Κατάρτιση έως 100 ώρες (σε συγκεκριμένες ειδικότητες).

· Πρακτική άσκηση με εργασιακή εμπειρία (τύπου stage) για 5 μήνες.

· Δυνατότητα παραμονής του απασχολουμένου στην επιχείρηση για άλλους 12 μήνες μετά το 5μηνο της πρακτικής άσκησης. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργοδότες θα έχουν πλήρη απαλλαγή από το κόστος των εργοδοτικών εισφορών, αλλά θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν με κανονικό μισθό τους εργαζομένους που θα κρατήσουν. Στο 5μηνο της πρακτικής άσκησης, οι άνεργοι θα έχουν μόνο ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο, όχι για σύνταξη.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι έως 29 ετών απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν πάρει το πτυχίο τους 36 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ο χρόνος κατάρτισης θα είναι αμειβόμενος (έως 8 ευρώ/ώρα), ενώ το 5μηνο της πρακτικής άσκησης θα παίρνουν 460 ευρώ το μήνα (οι κάτοχοι πτυχίου) και 400 ευρώ το μήνα (όσοι έχουν βγάλει λύκειο και επαγγελματική σχολή).

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

-στον αγροδιατροφικό τομέα,
-στον τουρισμό και τον πολιτισμό,
-στις νέες τεχνολογίες,
-στην ενέργεια, -στη ναυτιλία,
-στις υπηρεσίες Υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Απευθύνεται σε 7.000 ανέργους έως 35 ετών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει στα 91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τα 21 εκατ. ευρώ για τη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών. Και εδώ προτεραιότητα θα έχουν όσοι προχωρήσουν σε ίδρυση επιχείρησης με στοιχεία καινοτομίας. Πιο εύκολα δηλαδή θα επιδοτηθεί ένα μικρό μαγαζί που έχει εξωστρεφή προσανατολισμό, είτε πουλά αγροτικά προϊόντα είτε γουναρικά είτε έπιπλα, από ένα άλλο που θα στραφεί στην ανακύκλωση της εσωτερικής κατανάλωσης (π.χ. μίνι μάρκετ, γρήγορο φαγητό κ.λπ.).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Θα καλύψει 3.000 ανέργους ηλικίας έως 35 ετών οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ίδρυση επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα. Με έναν προϋπολογισμό που φτάνει στα 12,8 εκατ. ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

· Για να κάνουν κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.
· Για να προετοιμάσουν και να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (συμβουλευτική).
· Για να βρουν επενδυτές και να αξιοποιήσουν γραμμές χρηματοδότησης για να υλοποιήσουν επενδυτικά τους σχέδια.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Είναι ένα από τα προγράμματα που θα έχει άμεση απορρόφηση καθώς θα προσφέρει εργασία σε 1.200 ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών για μια διετία.

Οι θέσεις θα καλυφθούν σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και συγκεκριμένα στις 195 κοινωνικές δομές που λειτουργούν ήδη για την αντιμετώπιση της φτώχειας, όπως είναι τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κέντρα υποδοχής αστέγων και άλλοι φορείς κοινωνικής μέριμνας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει στα 40 εκατ. ευρώ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Απευθύνεται σε 3.200 άνεργους επιστήμονες έως 30 ετών (αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς κ.ά.) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει στα 15 εκατ. ευρώ.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, αντιμετωπίζοντας έτσι τις ανάγκες επιμήκυνσης του ωραρίου λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ