ΔΕΔΔΗΕ: Συμπληρωματικός πίνακας με τους υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ

 ΔΕΔΔΗΕ: Συμπληρωματικός πίνακας με τους υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ


Όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

 

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2021 και κατόπιν μη πλήρωσης του συνόλου των προκηρυχθεισών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, συμπληρωματικός πίνακας με υποψήφιους της κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη, καθώς και οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων.

Προκήρυξη 1/2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ