Πότε μπορώ να λείψω από τη δουλειά μου; Οι 16 διαφορετικές άδειες – Τι αλλάζει με τo νέο εργασιακό

Πότε μπορώ να λείψω από τη δουλειά μου; Οι 16 διαφορετικές άδειες – Τι αλλάζει με τo νέο εργασιακό

Τουλάχιστον 16 διαφορετικές άδειες μπορεί να λάβει ο εργαζόμενος από την εργασία του μετά και τις νέες αλλαγές που έρχονται με το νέο εργασιακό. Στον κατάλογο προστίθεται πλέον η άδεια πατρότητητας, η άδεια για επείγοντα θέματα ανωτέρας βίας, η γονική άδεια που μπορεί να φτάσει και στους τέσσερις μήνες ή ακόμη και η «άδεια φροντιστή». Όλος ο κατάλογος όπως διαμορφώνεται μετά και τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό έχει ως εξής.

 1. Κανονική άδεια: Όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές. Η διάρκειά της ξεκινά από τις 20 ημέρες τον χρόνο και εξαρτάται από τα χρόνια προϋπηρεσίας.
 2. Άδεια πατρότητας: μέχρι σήμερα, η άδεια πατρότητας ανέρχεται στις δύο ημέρες. Το εργασιακό νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα, θα προβλέπει την αύξηση της άδειας που θα δικαιούται ο πατέρας κατά την γέννηση του παιδιού του στις 14 ημέρες. Η άδεια αυτή θα είναι με αποδοχές.
 3. Άδεια για επείγοντα θέματα ανωτέρας βίας: θα μπορεί να δίνεται δύο φορές τον χρόνο, μια ημέρα κάθε φορά
 4. Άδεια φροντιστή: Καινούργια άδεια και αυτή, θα έχει διάρκεια μέχρι 5 ημέρες τον χρόνο και θα είναι μετ’ αποδοχών. Θα χορηγείται για την κάλυψη αναγκών συγγενών ή προσώπων που κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας.
 5. Άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: ίσχυε μέχρι σήμερα στον δημόσιο τομέα και τώρα επεκτείνεται και στον ιδιωτικό.
 6. Γονική άδεια: Με τη νέα ρύθμιση που έρχεται, η άδεια θα δίνεται και στον πατέρα και στην μητέρα. Θα έχει διάρκεια έως 4 μήνες και οι αμοιβές των δύο μηνών θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ
 7. Εκλογική Άδεια:Είναι η ειδική άδεια που δίδεται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Η διάρκειά της εξαρτάται από την χιλιομετρική απόσταση (σ.σ μια εργάσιμη για απόσταση από 200 έως 400 χλμ, 2 εργάσιμες για απόσταση άνω των 400 χλμ και τρεις εργάσιμες για τα νησιά).
 8. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές:Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
 9. Άδεια σπουδών:Οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διαρκείας 30 ημερών
 10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς:Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών
 11. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τέσσερα (4) έτη στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.
 12. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος:Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι(16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του η αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
 13. Άδεια απουσίας για σχολική παρακολούθηση:Σε εργαζόμενο που έχει παιδιά μέχρι 16 ετών τα οποία και παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δίνεται άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας από την εργασία για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο. Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.
 14. Μειωμένο ωράριο γονέων με παιδιά που έχουν ειδικά προβλήματα:
 15. Οι γονείς που έχουν παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας με πνευματική, σωματική ή ψυχική αναπηρία, δικαιούνται μειωμένου ωραρίου κατά 1 ώρα την ημέρα για να μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στις ειδικές φροντίδες των παιδιών
 16. Άδεια για ασθένεια μελών της οικογένειας: Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας χορηγείται άδεια με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Πρώτον, ο εργαζόμενος γονέας θα πρέπει να απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 1 έτους στον ίδιο εργοδότη Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι παιδιά μέχρι 16 ετών – φυσικά ή υιοθετημένα – και άνω των 16 εφόσον πάσχουν από βαριά ασθένεια ή αναπηρία, σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, γονείς ή ανύπαντρα αδέλφια που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή και τμηματικά και η διάρκειά της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους, με δυνατότητα αύξησής της σε 8 ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε 12 για περισσότερα από δύο παιδιά
 17. Άδεια μονογονεϊκής οικογένειας:Στους εργαζόμενους – ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο – άγαμη γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ