ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 24 θέσεις εργασίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 24 θέσεις εργασίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων

Σήμερα (Τετάρτη 5/5/2021) εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/16-6-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση 24 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούν σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

Οι προθεσμίες για της ενστάσεις

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, όπως επισημαίνεται από τον ΑΣΕΠ.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 6 Μαΐου 2021 έως και την πάροδο την Δευτέρα 17η Μαΐου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ