ΣΕΒ: Υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Καπνοβιομηχανίας για το 2021 - 2022

ΣΕΒ: Υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Καπνοβιομηχανίας για το 2021 - 2022


Διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Καπνοβιομηχανίας, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος

 

Διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Καπνοβιομηχανίας, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος, την Τετάρτη 31/3/2021.
Η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος 2021 - 2022, καλύπτει τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα κύρια σημεία της σύμβασης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, μεσοσταθμική αύξηση 1%, από 1η Ιανουαρίου 2021 και καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σε όλες τις κατηγορίες, ενώ εντάσσονται και νέες ειδικότητες σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας.
Επίσης, τα συμβαλλόμενα στη σύμβαση μέρη σύστησαν Ομάδα Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί εντός της επόμενης διετίας θέματα εκσυγχρονισμού των ειδικοτήτων των εργαζομένων στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης υπογράμμισε ότι «ο ΣΕΒ ανταποκρινόμενος στο θεσμικό του ρόλο, υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση της καπνοβιομηχανίας η οποία καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων μελών του.
Στόχος μας παραμένει η παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, η διατήρηση και ενίσχυση παραγωγικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας καθώς και η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και ευημερίας των εργαζομένων».
Σημειώνεται ότι ο κλάδος της παραγωγής προϊόντων καπνού έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία.
Σε αυτόν απασχολούνται συνολικά πάνω από 2.500 εργαζόμενοι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου παρουσίασε αύξηση 11,5% σε σχέση με το 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ