Επίδομα 534 ευρώ: Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους

Επίδομα  534 ευρώ: Πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους

Η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται σε 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής.

Από αύριο Τρίτη 12 Ιανουαρίου θα αρχίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταβάλλεται το επίδομα των 534 ευρώ στους δικαιούχους που μπήκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο.

Η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται σε 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ