Οι αυξήσεις των εργαζομένων στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία Ζαχαρωδών

Οι αυξήσεις των εργαζομένων στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία Ζαχαρωδών

Oι αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού  που συμφωνήθηκαν με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε ο ΣΕΒ

Μικρότερες σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση είναι οι αυξήσεις στις αποδοχές του προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων, που συμφωνήθηκαν με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε ο ΣΕΒ.

Ειδικότερα σύμφωνα με νεότερη διορθωτική ανακοίνωση του ΣΕΒ, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 1,58 % έως 5,03 % (και όχι 15 % όπως ανέφερε η αρχική ανακοίνωση). Αναλυτικά τα κατώτατα ημερομίσθια από 1ης Οκτωβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Τεχνίτες (τεχνίτες-τριες βαλτάδων, ψήστες-τριες χαλβάδων ζυμωτές-τριες χαλβάδων, ταχινοποιοί (πετράδες), ψήστες και ξαφριστές, τεχνίτες-τριες κουφέτων, ψήστες-τριες, κόπτες-τριες λουκουμοποιίας): 30,50 ευρώ (αύξηση 5,03 %)

Βοηθοί 30 ευρώ (αύξηση 3,31 %)

Εργάτες-τριες 29,50 ευρώ (αύξηση 1,58 %)

Οι αρχιτεχνίτες θα λαμβάνουν τις οριζόμενες αποδοχές τεχνίτου προσαυξημένες κατά ποσοστό 20%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ