Κάτω οι ασφαλιστικές εισφορές, στο μηδέν η εισφορά αλληλεγγύης, πάνω ο καθαρός μισθός μας (εργαλείο)

Υλοποιείται το σχέδιο της κυβέρνησης για μείωση του μισθολογικού κόστους και αύξηση των καθαρών αποδοχών - Ποια είναι η συνταγή μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών

Κάτω οι ασφαλιστικές εισφορές, στο μηδέν η εισφορά αλληλεγγύης, πάνω ο καθαρός μισθός μας (εργαλείο)

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών χωρίς την παραμικρή συνέπεια για το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και κατά συνέπεια της σύνταξης, φέρνει η νομοθετική ρύθμιση με τους νέους συντελεστές υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που κατατέθηκε στη Βουλή. Θα συνδυαστεί με την επικείμενη κατάθεση της διάταξης για το πάγωμα της εισφοράς αλληλεγγύης και το αποτέλεσμα θα είναι η σημαντική αύξηση των καθαρών αποδοχών αλλά και η μείωση του εργοδοτικού κόστους από 1/1/2021. Τι ακριβώς θα συμβεί στην πράξη; Το fpress.gr έχει έτοιμη την απάντηση με το εργαλείο υπολογισμού. 

Το εργαλείο υπολογισμού των κρατήσεων στον καθαρό μισθό μέσω του οποίου θα δείτε με ακρίβεια... λεπτού του ευρώ ποιο είναι το όφελος για τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, θα το βρείτε εδώ

Η διάταξη για τη μείωση των εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:


  • Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδεςτων ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται 1,2 % στον εργοδότη και 1,2 % στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδεςτων ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) η οποία μειώνεται κατά 0,12 μονάδες από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.) και κατά 0,18 μονάδες από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
    βα. Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.),
    Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.)
  • Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδεςτων ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π) η οποία μειώνεται από την εισφορά και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ
  • Από την εισφορά (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ