Προγράμματα εκπαίδευσης από ΟΑΕΔ και Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Προγράμματα εκπαίδευσης από ΟΑΕΔ και Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Πάνω από το 91% των 150 και πλέον εκπαιδευομένων απορροφήθηκαν μετά την εκπαίδευσή τους σε μόνιμες θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις

Κοινές δράσεις στον τομέα της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (εκπαίδευση & μαθητεία) υλοποιούν από το 2013 έως σήμερα ο ΟΑΕΔ και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και τις επιχειρήσεις, με προγράμματα εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται από υψηλά πρότυπα ποιότητας βάσει της πολυετούς εμπειρίας των δύο φορέων στον τομέα της ΕΕΚ και ειδικότερα του Δυϊκού Συστήματος Μαθητείας, αλλά και των οργανωμένων υποδομών που διαθέτει ο ΟΑΕΔ.

Η συνεργασία των δύο φορέων εγκαινιάστηκε με την υλοποίηση του προγράμματος MENDI, στις δύο ΠΣΕΚ Μαθητείας ΟΑΕΔ (πειραματικές σχολές επαγγελματικής κατάρτισης) σε Αθήνα και Κρήτη, για τρεις ειδικότητες του τουριστικού κλάδου. Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας, την DEKRA AkademieGmbH καθώς και από τον ΟΑΕΔ με την επένδυση ιδίων κεφαλαίων για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και κάλυψη αμοιβών εκπαιδευτών και λειτουργικών εξόδων, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2018 και υποστηρίχθηκε καθ’ όλη τη διάρκειά του από την Robinson Club. Πάνω από το 91% των 150 και πλέον εκπαιδευομένων απορροφήθηκαν μετά την εκπαίδευσή τους σε μόνιμες θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.

Ο ΟΑΕΔ και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο συνεργάστηκαν και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1» κατά το σχολικό έτος 2018-19 για απόφοιτους των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, με παροχή περαιτέρω εξειδίκευσης σε ειδικότητες του Τουριστικού Τομέα.

Η σύμπραξη των δύο φορέων επεκτάθηκε και στα τεχνικά επαγγέλματα στο πλαίσιο του έργου VETnet σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, σε τρεις ειδικότητες. Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύτηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ) σήμερα ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ το πρόγραμμα υποστήριξε και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Η αποδοχή και τα θετικά αποτελέσματα που συνόδευσαν τα προηγούμενα προγράμματα, οδήγησαν στη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο φορέων από τον Σεπτέμβριο του 2017 με την έναρξη του έργου έρευνας και ανάπτυξης GRÆDUCATION. Το έργο Graeducation είναι μια ελληνογερμανική συνεργασία μεταφοράς τεχνογνωσίας, έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για «Πράσινα Επαγγέλματα» που αφορούν την ηλιακή και αιολική τεχνολογία, την ψύξη και τον κλιματισμό, την τεχνολογία συστημάτων αυτοματισμού KNX-SmartHome και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη), το WissenschaftparkGelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκέλζενκιρχεν), το HBZ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Μίνστερ) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο ΟΑΕΔ αποτελεί βασικό εταίρο του έργου, με την αναμόρφωση αρχικά του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών της ειδικότητας “Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών”, την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών/καθηγητών, όπως το ”Train the Trainer” και επαγγελματικού προσανατολισμού νέων 14-18 ετών, όπως τα βιωματικά εργαστήρια προσομοίωσης ειδικοτήτων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διεργασιών αποφασίστηκε η μετατροπή της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Κοζάνης σε ένα πρότυπο «Πράσινο Σχολείο». Το «Πράσινο Σχολείο» του ΟΑΕΔ, αποτελεί μια καινοτόμα δράση στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της απασχόλησης με έμφαση στους νέους. Ουσιαστικά ενσωματώνει ενέργειες σχετικές με την πράσινη ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικές κοινωνίες που βιώνουν οικονομικό μαρασμό και αυξημένη ανεργία και του braindrain λόγω π.χ. της απολιγνιτοποίησης, την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης σε πράσινα επαγγέλματα.

Στο μεταξύ, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και ο ΟΑΕΔ συνεργάζονται και εκτός των προαναφερόμενων έργων, με τον ΟΑΕΔ να συμμετέχει πάντα στη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και τη Γερμανική Πρεσβεία για τις εξελίξεις και την αναζήτηση δημιουργικών λύσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ