Έτσι, θα καταβληθεί το επίδομα των 800 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Μέχρι τις 24 Απριλίου η υποβολή των αιτήσεων - Ποιοι είναι οι όροι - 500 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι δικαιούχοι

Έτσι, θα καταβληθεί το επίδομα των 800 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μέσα από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ. Πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική υπουργική απόφαση ενώ οι αιτήσεις των επαγγελματιών θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας my business support. Οι επαγγελματίες, έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 24 Απριλίου να κάνουν τις αιτήσεις τους.

Οι προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση είναι οι εξής:

α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός,

β) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020,

γ) η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020,

δ) για επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020,

ε) δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού διαστήματος, καθώς και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

To πλήρες κείμενο της απόφασης και όλοι οι ΚΑΔ δημοσιεύονται ΕΔΩ

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 800 € ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ