Διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού τον Ιούνιο - Τι σημαίνει για την τσέπη μας

Σχεδόν έναν μισθό επιπλέον συνεπάγεται η αύξηση κατά 5,6% - Τα σενάρια και η επιβάρυνση που προκύπτει για τους εργοδότες - Γιατί θα είναι διπλή η αύξηση για τους εργαζόμενους

Διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού τον Ιούνιο - Τι σημαίνει για την τσέπη μας

Από χθες, η διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους μισθωτούς βρίσκεται στη Βουλή. Κάτι που σημαίνει ότι αν από τον Ιούνιο προχωρήσει και η αύξηση του κατώτατου μισθού, η θετική μεταβολή θα είναι διπλή όσον αφορά στις καθαρές αποδοχές καθώς ενώ θα αυξάνεται ο καθαρός μισθός θα μειώνεται ο συντελεστής υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,42%

Ο κυβερνητικός στόχος είναι –τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτικούς λόγους- να καταλήξει σε μια αύξηση της τάξεως του 5% η οποία όμως θα προκαλέσει και αύξηση του εργοδοτικού κόστους και αύξηση του δημοσιονομικού κόστους. Στις επιχειρήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα, η κυβέρνηση θα προβάλλει και το όφελος από τη μείωση φόρου –στα φετινά εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένο κατά 25%- ενώ για το δημοσιονομικό κόστος θα επιχειρήσει να το αντισταθμίσει με τις καλύτερες επιδόσεις που θα έχουν καταγραφεί μέχρι τότε. Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6% θα αυξήσει τις καθαρές αποδοχές όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κατά 33 ευρώ τον μήνα ενώ σε ετήσια βάση, η αύξηση θα φτάσει στα 504 ευρώ (μεικτά) ή στα 465 ευρώ καθαρά δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 μισθοί σε ετήσια βάση. Για τον εργοδότη, η αύξηση του εργοδοτικού κόστους θα είναι 42 ευρώ τον μήνα ή 586 ευρώ τον χρόνο δεδομένου ότι η αύξηση θα συμπέσει χρονικά και με τη μείωση του συντελεστή υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Αν πάλι η αύξηση διαμορφωθεί στο 4,4%, τότε οι μηνιαίες αποδοχές του εργαζόμενου θα αυξηθούν κατά 27 ευρώ και οι ετήσιες κατά 400 ευρώ μεικτά ή 377 ευρώ καθαρά.

Ο πίνακας που δημοσιεύεται, συνοψίζει τις αλλαγές που θα επέλθουν αν επιβεβαιωθεί το σενάριο για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6% δηλαδή με ρυθμό διπλάσιο της προσδοκώμενης αύξησης του ΑΕΠ (αν και το ποιο πιθανό είναι να χρησιμοποιηθεί η ανάπτυξη του 2019 δεδομένου ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει εικόνα για την φετινή χρονιά). Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια κίνηση έχει τις εξής επιπτώσεις:

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6%

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 5,6%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Κατώτατος μισθός

650

686

36

Ασφαλιστικές εισφορές

102

105

3

Φορολογητέος μισθός

548

581

33

Φόρος εισοδήματος

0

0

0

Καθαρός μισθός

548

581

33

Εργοδοτικό κόστος

811

853

42

ΕΤΗΣΙΑ

Κατώτατος μισθός

9100

9604

504

Ασφαλιστικές εισφορές

1433

1472

39

Φορολογητέος μισθός

7667

8132

465

Φόρος εισοδήματος

0

0

0

Καθαρός μισθός

7667

8132

465

Εργοδοτικό κόστος

11352

11938

586

Ο δεύτερος πίνακας αποτυπώνει τις επιπτώσεις από το σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού με ρυθμό διπλάσιο του ρυθμού ανάπτυξης του 2019 δηλαδή 4,4%. Ιδού οι επιπτώσεις:

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 4,4%

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 4,4%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Κατώτατος μισθός

650

679

29

Ασφαλιστικές εισφορές

102

104

2

Φορολογητέος μισθός

548

575

27

Φόρος εισοδήματος

0

0

0

Καθαρός μισθός

548

575

27

Εργοδοτικό κόστος

811

843

33

ΕΤΗΣΙΑ

Κατώτατος μισθός

9100

9500

400

Ασφαλιστικές εισφορές

1433

1456

23

Φορολογητέος μισθός

7667

8044

377

Φόρος εισοδήματος

0

0

0

Καθαρός μισθός

7667

8044

377

Εργοδοτικό κόστος

11352

11809

457