Στα ίδια επίπεδα το "brain drain": Πιο αργή η επανένταξη όσων είναι εκτός εργασίας

Στα ίδια επίπεδα το "brain drain": Πιο αργή η επανένταξη όσων είναι εκτός εργασίας

Μειώνεται ο χρόνος κάλυψης μίας κενής θέσης εργασίας σύμφωνα με έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την LMG, σε συνεργασία με την Η+Κ Strategies, για την Adecco

Ένας στους τέσσερις εργαζόμενους και ανέργους εξακολουθεί να αναζητά εργασία στο εξωτερικό, σε χαμηλότερο, όμως, ποσοστό από το 2017, ενώ μειώνεται η διστακτικότητα των επιχειρήσεων για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και παράλληλα, καταγράφεται απόκλιση στη γνώμη εργοδοτών και υποψηφίων/εργαζομένων σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι τελευταίοι διαθέτουν το επιθυμητό μείγμα δεξιοτήτων. Από την άλλη πλευρά, μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων δεν έχουν δομημένη στρατηγική «Employer Branding», για να μπορούν να προσελκύσουν τα κατάλληλα ταλέντα.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών LMG, σε συνεργασία με την Η+Κ Strategies, για λογαριασμό της Adecco.

Συγκεκριμένα, για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Adecco Ελλάδας καταγράφει τις απόψεις των εργοδοτών και των υποψηφίων/εργαζομένων για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο της έρευνας, με τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2019». Στη συγκεκριμένη έρευνα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα κάλυψης θέσεων, στις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψήφιους και στο κατά πόσον υφίσταται ακόμα το φαινόμενο του brain drain. Επιπλέον, διερευνήθηκε και ο βαθμός κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν εντάξει στη στρατηγική τους, ενέργειες Employer Branding, για να προσελκύσουν τα ταλαντούχα στελέχη.

Το πρώτο μέρος της έρευνας απευθύνθηκε στοχευμένα σε στελέχη που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία επιλογής προσωπικού (δείγμα 135 ατόμων) με τη μεθοδολογία CAWI (Computer Aided Web Interviewing), ενώ το δεύτερο μέρος της έρευνας απευθύνθηκε στο ευρύ κοινό (δείγμα 956 ατόμων) με ανάρτηση της πρόσκλησης συμμετοχής στην έρευνα σε επιλεγμένες ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο αργή η επανένταξη για όσους βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των εταιρειών (72%) ενδιαφέρονταν να στελεχώσουν κάποιο τμήμα τους κατά την περίοδο της διεξαγωγής της έρευνας (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2019). Το ποσοστό είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018 (70%). Διαφορά παρατηρείται, όμως, στο χρόνο αναζήτησης, μέχρι την κάλυψη της θέσης, ο οποίος έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς οι περισσότερες θέσεις (87%) φαίνεται πως καλύπτονται σε διάστημα ενός μήνα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του 2018 δεν ξεπερνούσε το 23%.

Από την πλευρά των εργαζομένων, καταγράφεται μείωση στο ποσοστό των συμμετεχόντων (υποψηφίων/εργαζομένων) που απαντούν πως έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους. Χαρακτηριστικά, πέρυσι το ποσοστό αυτών που είχαν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας κυμάνθηκε στο 64%, ενώ για το 2019 το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 3%, στο 61%.

Ωστόσο, η επανένταξη στην αγορά εργασίας για εκείνους που βρέθηκαν ή βρίσκονται εκτός αγοράς σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερεί, ιδίως για όσους είναι άνεργοι την παρούσα περίοδο. Περίπου ένας στους τέσσερις χρειάζεται περισσότερο από δύο χρόνια, για να ξαναβρεί εργασία, γεγονός που δείχνει πως οι εργοδότες τείνουν να προτιμούν ενεργούς υποψήφιους στην αγορά εργασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ