Ποιοι κλάδοι ετοιμάζονται να κάνουν προσλήψεις

Τι δειχνει έρευνα της Manpower Group

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζονται να κάνουν προσλήψεις

Ποσοστό 21% των Ελλήνων εργοδοτών προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων για το Δ’ Τρίμηνο του 2018, 9% αναμένει μείωση ενώ το 66% δεν αναμένει κάποια αλλαγή, σύμφωνα με την έρευνα για τις Προθέσεις Προσλήψεων της Manpower Group.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +16%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εδώ και 10 και πλέον χρόνια. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

«Μετά από μια δεκαετή δυσπραγία, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ότι η οικονομία ανακάμπτει. Έχουν, ήδη, εφαρμοστεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του Ηλεκτρισμού και του Φυσικού αερίου αναμένοντας να ενισχύσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η συνεχής βελτίωση του τραπεζικού τομέα, επικεντρωμένη στον εξορθολογισμό των λειτουργιών τους ήταν πρωταρχικής σημασίας για την αναζωογόνηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της εξελισσόμενης οικονομικής ανάκαμψης τόσο στις Χρηματοοικονομικές & Ασφαλιστικές Υπηρεσίες όσο και στο Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο.

Βασιζόμενοι στα στοιχεία της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών μας, συνεχίζουμε να βλέπουμε αύξηση των Προοπτικών προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, κυρίως για θέσεις εξυπηρέτησης πελατών και, επίσης, για επαγγελματίες πωλήσεων, επαγγελματίες πληροφορικής και ηλεκτρολόγους. Στο μεταξύ, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να μειώνεται, ενώ η βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει σε επενδύσεις και ανάπτυξη της αγοράς. Μια θετική εικόνα αναδεικνύεται για την οικονομική δραστηριότητα και αυτό σημαίνει ότι το 2018 βαδίζει σταθερά για να αποτελέσει το πιο αισιόδοξο έτος για τις προσλήψεις από το 2008», δηλώνει ο Μπάμπης Καζαντζίδης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Manpower Group Ελλάδας.

Οι εργοδότες προβλέπουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Η ισχυρότερη αγορά εργασίας αναμένεται να καταγραφεί στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική), όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +21%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης καταγράφουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +20%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις ανέρχονται σε +19%. Ευνοϊκές προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται για τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +18%, καθώς και για τον τομέα των Κατασκευών, με Προοπτικές της τάξης του +17. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας καταγράφουν τις πιο επιφυλακτικές προθέσεις προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +5%.

Σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο του 2018, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σημαντική αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται για τον τομέα των Κατασκευών, ενώ καταγράφονται βελτιώσεις των Προοπτικών κατά 6 και 5 ποσοστιαίες μονάδες για τους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας & Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, και Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας καταγράφουν σημαντική μείωση 17 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές προσλήψεων για τον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι σημαντικότερες βελτιώσεις, της τάξης των 13 και 11 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και στον τομέα του Τουρισμού, αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στον τομέα των Κατασκευών όσο και στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής. Ωστόσο, οι Προοπτικές στον τομέα της Γεωργίας αποδυναμώνονται σημαντικά, κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν δραστήριο ρυθμό προσλήψεων, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +36%, ενώ οι εργοδότες των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων αναμένουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +18% αμφότεροι. Οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων προβλέπουν μέτρια δραστηριότητα προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +8%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, και κατά 6 και 2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι Προοπτικές για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι Προοπτικές ενισχύονται κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μεγάλες επιχειρήσεις και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες για τις Μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων δεν αναφέρουν καμία αλλαγή, ενώ οι Προοπτικές για τις Μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ