Η νέα κοινωνική ομάδα που ανέδειξε η κρίση: εργαζόμενος... φτωχός

Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι μέλη τετραμελών οικογενειών είναι στα όρια της φτώχειας

Η νέα κοινωνική ομάδα που ανέδειξε η κρίση: εργαζόμενος... φτωχός

Μέχρι τώρα, οι ... συνήθεις ύποπτοι για να καταταγούν στις τάξεις των φτωχών ήταν οι άνεργοι –ειδικά οι μακροχρόνια απόντες από την αγορά εργασίας- άντε και οι συνταξιούχοι που αναγκάζονταν να επιβιώσουν μόνο με τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα. Ήρθε η κρίση και το τοπίο άλλαξε. Στις τάξεις των φτωχών κατατάσσονται πλέον ακόμη και εργαζόμενοι. Υπερφορολόγηση –κυρίως μέσω της έμμεσης φορολογίας- μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, χαμηλή εξειδίκευση, έλλειψη επενδύσεων και καλά πληρωμένων θέσεων εργασίας έχουν αναδείξει μια νέα τάξη: τους «εργαζόμενους φτωχούς». Το πρόβλημα –το οποίο μάλιστα λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις- αναδεικνύεται μέσα από την έρευνα του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία.

Και δεν είναι το μόνο κοινωνικό ή άλλο σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει από την πολυετή ύφεση η οποία έχει ρίξει το ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες χωρίς προς το παρόν να έχει υπάρξει ανάκαμψη (σ.σ πέραν του ισχνού 1,4% που καταγράφηκε το 2017).

  • Η φτώχεια έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ειδικά στις τάξεις των νέων και των οικογενειών με παιδιά. Παρά τη σταθεροποίηση, ο δείκτης της φτώχειας παραμένει κοντά στο ιστορικό υψηλό ενώ πλέον η φτώχεια πλήττει και τις τάξεις των εργαζομένων.
  • Η έλλειψη δεξιοτήτων στις τάξεις του εργατικού δυναμικού παραμένει υψηλή ενώ σε συνδυασμό με τις μειωμένες επενδύσεις οδηγούν σε μειωμένη παραγωγικότητα με την Ελλάδα να υποχωρεί σε ακόμη χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη του ΟΟΣΑ. Η μειωμένη παραγωγικότητα συντηρεί το φαινόμενο των χαμηλών μισθών και αυτό με τη σειρά του αναζωπυρώνει τη φτώχεια εντός της αγοράς εργασίας. Οι μισθοί που εισπράττουν περίπου οι μισοί εργαζόμενοι μέλη τετραμελών οικογενειών κινούνται κάτω από τα όρια της φτώχειας.
  • Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, παρά τη βελτίωση, παραμένει από τις χαμηλότερες μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.
  • Η αύξηση των επενδύσεων, εμποδίζεται από την ελλιπή χρηματοδότηση αφενός εξαιτίας των υψηλών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου λόγω των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων
  • Το φορολογικό σύστημα στηρίζεται σε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και «στενές» φορολογικές βάσεις. Ύστερα από αλλεπάλληλες αυξήσεις, οι συντελεστές σε όλους τους βασικούς φόρους είναι υψηλότεροι συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά η συλλογή των φορολογικών εσόδων ως προς το ΑΕΠ είναι αισθητά χαμηλότερη. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών με παιδιά, είναι μια από τις δύο μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ.
  • Τα επιδόματα ανεργίας είναι εξαιρετικά «ασθενικά» καθώς με τις τροποποιήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, μόλις το 12% των ανέργων εξακολουθούν να λαμβάνουν κάποιο επίδομα.