Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο κατώτατος μισθός

Στο "ανατπυξιακό πλάνο" θα βάλει το θέμα η κυβέρνηση -Σύνδεση με την ανταγωνιστικότητα θα ζητήσουν οι θεσμοί

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο κατώτατος μισθός

Θέμα σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα –στα πρότυπα της Πορτογαλίας η οποία προχώρησε μέχρι τώρα σε τρεις αυξήσεις μετά την έξοδο από το μνημόνιο- θα θέσει η ελληνική κυβέρνηση επίσημα στους δανειστές στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Μαίου για την επίτευξη συμφωνίας επί όλων των ανοικτών θεμάτων. 

Το θέμα της σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού, θα αποτελέσει τμήμα του «αναπτυξιακού πλάνου» που προετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση. Αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές στις οποίες τέθηκε το θέμα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξει αύξηση στον κατώτατο μισθό ωστόσο τονίζουν ότι η αύξηση θα είναι πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι μετά τον Αύγουστο θα έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού. Στους κόλπους των δανειστών δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο. Η Ελλάδα είναι δεδομένο ότι θα πρέπει εκπληρώνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μετά τον Αύγουστο του 2018 προκειμένου να λαμβάνει ως αντάλλαγμα την ενεργοποίηση των μέτρων διευθέτησης του χρέους. Έτσι, είναι εξαιρετικά πιθανό, στο τελικό κείμενο συμφωνίας που θα προκύψει τον Ιούνιο, να περιγραφεί και το πλαίσιο υπό το οποίο η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να προχωρήσουν στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεδομένο είναι από τώρα ότι η ελληνική κυβέρνηση, αν και θα ανοίξει το θέμα του κατώτατου μισθού, δεν θα μπορέσει να δεσμευτεί για συγκεκριμένες ημερομηνίες αύξησής του.