Ξεκινούν οι αιτήσεις για 548 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 548 μόνιμες θέσεις στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων


Ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για 548 μόνιμες θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι ΠΕ Εφοριακοί και ΠΕ Τελωνειακοί, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 22 Ιανουαρίου στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 11510.

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα.

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ορθή απάντηση, ή το ποσοστό επί της ανώτατης βαθμολογίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερωτήσεων που δίνονται. Μπορεί επίσης, να ορίζεται μείωση της βαθμολογίας για κάθε εσφαλμένη απάντηση (αρνητική βαθμολόγηση). Τα εξεταστέα μαθήματα, η ύλη τους και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων δύναται να είναι διαφορετικά για κάθε ομάδα μαθημάτων, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικείμενου που έχει η κάθε θέση.