Συμφωνία για το πλάνο αποπληρωμής από την Ιόνιο Σχολή στους εργαζομένους

Συμφωνία για το πλάνο αποπληρωμής από την Ιόνιο Σχολή στους εργαζομένους

Το υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι θα παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τρίτη τριμερής συμφιλιωτική συνάντηση μεταξύ της ΙΟΝΙΟΥ Σχολής και των εκπαιδευτικών, με θέμα το πλάνο αποπληρωμής δεδουλευμένων αποδοχών.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η συνάντηση έληξε με επιτυχία, καθόσον από τα δύο μέρη κατατέθηκε έγγραφο συμφωνίας για το πλάνο αποπληρωμής των αποδοχών που οφείλονται από τη Σχολή, στο σύνολο των εργαζομένων της.
Το υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι θα παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.