ΑΣΕΠ: 548 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ με γραπτό διαγωνισμό

ΑΣΕΠ: 548 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ με γραπτό διαγωνισμό

Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 548 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά σε 548 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Πίνακας Θέσεων