Παράταση μέχρι 20 Οκτωβρίου για τη δράση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Παράταση μέχρι 20 Οκτωβρίου για τη δράση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Η προθεσμία είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για την κατηγορία δικαιούχων Α (άνεργοι) της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας (www.antagonistikotita.gr) αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων Α' (άνεργοι) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, έως την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.
Η προθεσμία είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.