Αυτά είναι τα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός

Μπλοκάκια, νέοι και απλήρωτοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα τρία προγράμματα που αποσκοπούν σε πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας

Αυτά είναι τα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός

Στο πεδίο που –κατά τη γνώμη του- μπορούσε να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση λόγω των στατιστικών ευρημάτων κινήθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή του ομιλία στη ΔΕΘ. Αυτό δεν ήταν άλλο από τον χώρο της εργασίας λόγω της αποκλιμάκωσης των ποσοστών ανεργίας. Εκεί είχε κάτι να υποσχεθεί: τη διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του ΟΑΕΔ για τη μείωση της ανεργίας. Ουσιαστικά αναφέρθηκε σε τρία προγράμματα τα οποία αθροιστικά θα καλύψουν πάνω από 100.000 εργαζόμενους. Για πόσο; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα καθώς η απασχόληση μέσω προγραμμάτων, εξαρτάται από τις επιδοτήσεις. Όταν αυτές διακοπούν, είναι ένα θέμα αν ο εργοδότης θα διατηρήσει η θέση εργασίας ή όχι.

Τα τρία προγράμματα στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός είναι τα εξής:

  • Τίθεται σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με μπλοκάκι σε μισθωτό. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 156 εκατ. ευρώ και από αυτό θα ωφεληθούν περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλισης το πρόγραμμα αφορά επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς καταρχήν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για όσους «εργοδότες» επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με «μπλοκάκι» σε μισθωτό. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνεται και η εργοδοτική εισφορά των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας. Ανώτατο όριο επιδότησης θα είναι τα 350€ το μήνα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει κατ’ αρχήν 40.000 εργαζόμενους, που σήμερα παρέχουν υπηρεσίες με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε έως δύο «εργοδότες». Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και θα έχουν εγγραφεί στην σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έως τη στιγμή της επίσημης έναρξης του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα προβλέπει την υποχρέωση διατήρησης του συνόλου του προσωπικού για ορισμένο διάστημα πριν την έναρξη της επιδότησης και διατήρηση των ωφελούμενων εργαζομένων με την ίδια σχέση εργασίας (εξαρτημένη εργασία) για ορισμένο διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησης.
  • Θα υλοποιηθεί πρόγραμμα για την ενίσχυση εργαζομένων που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, είναι σε επίσχεση εργασίας, ή απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πορεία. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ και από αυτό θα ωφεληθούν περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι.
  • Θα επιχορηγείται η πρώτη πρόσληψη μισθωτού εργαζόμενου από ατομικές, εταιρικές ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Και θα αφορά νέους, ηλικίας έως 34 ετών. Το οικονομικό κίνητρο είναι η επιχορήγηση για δώδεκα μήνες σημαντικού μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του νεοπροσληφθέντος για πλήρη απασχόληση.