Ιδού σε ποιους κλάδους θα γίνουν προσλήψεις το α' τρίμηνο του 2017

Ιδού σε ποιους κλάδους θα γίνουν προσλήψεις το α' τρίμηνο του 2017
Aισιόδοξες είναι οι προθέσεις των εργοδοτών για προσλήψεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι προοπτικές διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ενώ καταγράφουν αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα της Manpower, το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 12% προβλέπει μείωση και το 72% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.

Οι κλάδοι με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης είναι η γεωργία (+15%), τα χρηματοοικονομικά, οι ασφάλειες, η ακίνητη περιουσία και η παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (+14%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι κλάδοι της μεταποίησης και των μεταφορών-επικοινωνιών, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται σε -4% και -3% αντιστοίχως. Στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, οι προοπτικές απασχόλησης διαμορφώνονται σε +10%, ενώ στον τομέα δημοσίου και κοινωνικών υπηρεσιών σε +9%. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται σε τέσσερις από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους οι προοπτικές βελτιώνονται σε έξι από τους εννέα τομείς.

Τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα σε ό,τι αφορά την απασχόληση στην Περιφέρεια Αττικής και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, oι εργοδότες στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής εξακολουθούν να καταγράφουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για τα άτομα που αναζητούν εργασία, με προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +7% για το α΄ τρίμηνο του 2017. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από την άλλη οι προοπτικές απασχόλησης για την Β. Ελλάδα ανέρχονται σε ποσοστό +3%, μειωμένες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2016, αλλά βελτιωμένες κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016.

Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων (με προσωπικό από 250 άτομα και άνω) αναμένουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26%, ενώ οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω από 10 εργαζόμενοι) καταγράφουν αβέβαιο κλίμα προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -1%.

Η κυλιόμενη έρευνα που πραγματοποιεί η Manpower στην Ελλάδα διενεργείται συνολικά σε 43 χώρες. Σύμφωνα με την έρευνα οι εργοδότες σε 40 από 43 χώρες προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν στις αρχές του 2017, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η αβεβαιότητα που συνδέεται με το δημοψήφισμα για το Brexit ή τις εκλογές στις ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε σημαντική αστάθεια στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, οι εργοδότες φαίνεται να αρκούνται στην παρατήρηση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες τους.

«Το μήνυμα της εγχώριας αγοράς είναι σαφές. Η ανάπτυξη αποτελεί βασική επιδίωξη. Η συγκρατημένη θετική πρόθεση προσλήψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2017 επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση των εργοδοτών και την κινητικότητα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 2016», σημειώνει η Φανή Κλειδά, διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ