Έρχονται 1.369 μόνιμες θέσεις εργασίας

Έρχονται 1.369 μόνιμες θέσεις εργασίας
Προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ 1.369 μόνιμες θέσεις πριν το τέλος του έτους. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους διαγωνισμούς που θα βγουν μέχρι το τέλος του μήνα.

1.145 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων σε νοσοκομεία

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 1.145 μόνιμων υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ηδη με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Θεανώ Φωτίου, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων εργασίας που πρόκειται να πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε ογδόντα (80).

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το e-dimosio.gr, η κατανομή των θέσεων για τις 1.145 μόνιμες θέσεις είναι η εξής: 782 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 308 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων παραϊατρικού προσωπικού, 40 ατόμων ως πλήρωμα ασθενοφόρου και 15 ατόμων στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ).

Η κατανομή των παραπάνω θέσεων θα αφορά στα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά με στόχο την ενίσχυσή τους έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων για μετατάξεις προς την επαρχία.

Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού θα ζητηθούν: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής για τους ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας. Για την κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.

51 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Για την κάλυψη των αναγκών του το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει την πρόσληψη αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, φυλάκων και συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Αίτημα για 51 προσλήψεις μονίμων κατέθεσε στην Ανεξάρτητη Αρχή και το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα ενισχυθεί με εργαζομένους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ στην κατηγορία ΥΕ κατανέμεται μία μόνο θέση. Το αίτημα -όπως και εκείνο της ΕΥΔΑΠ- μόλις έφτασε στα γραφεία του ΑΣΕΠ και η έγκρισή του θα ξεκινήσει τις προσεχείς ημέρες. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι κάποιες από τις θέσεις θα καλυφθούν από Αρχαιολόγους, Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης και Αρχιτέκτονες, ενώ στην προκήρυξη ενδέχεται να συμπεριληφθούν και θέσεις για Φύλακες.

80 μόνιμοι στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).

93 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας. Η κατανομή ανά νομό ειναι η παρακάτω:

ΕΥΒΟΙΑΣ 2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2

ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) 5

ΚΑΒΑΛΑΣ 2

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 56

ΚΩ (ν. Κω) 2

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2

ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) 4

ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) 2

ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) 2

ΠΕΛΛΑΣ 3

ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος) 1

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ