Γιατί έγιναν συμφέρουσες οι προσλήψεις με «μαύρα»

Γιατί έγιναν συμφέρουσες οι προσλήψεις με «μαύρα»
Ο ιδιωτικός τομέας μετατρέπεται σε πεδίο ημιαπασχολούμενων και χαμηλόμισθων τουλάχιστον στα χαρτιά. Απόδειξη, το γεγονός ότι το μέσο επίπεδο αμοιβών, μήνα με τον μήνα περιορίζεται σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά είναι ένας προφανής λόγος αλλά όχι ο μόνος. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μια επιχείρηση δεν έχει κανένα συμφέρον να προσλάβει νόμιμα έναν υψηλά αμειβόμενο καθώς στα επίπεδα που έχουν φτάσει φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, το κίνητρο για να δίνει μια εταιρεία αμοιβές… κάτω από το τραπέζι έχει γίνει πολύ ισχυρό. Τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε και παρουσιάσει το moneypro, αποδεικνύουν ότι μια εταιρεία με κέρδη 100.000 ευρώ, θα κερδίσει 13.000 ευρώ αν απασχολήσει με «μαύρα» έναν εργαζόμενο με καθαρές αποδοχές της τάξεως των 3000 ευρώ τον μήνα και ας κληθεί να πληρώσει περισσότερο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Αν η ίδια εταιρεία επέλεγε να δηλώσει κανονικά αυτό τον εργαζόμενο θα έμενε με… μηδέν κέρδος στο ταμείο.

Οι επιχειρήσεις –μικρές και μεγάλες- έχουν ήδη επεξεργαστεί τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι τυχαία η έκρηξη της μερικής απασχόλησης -6 στις 10 προσλήψεις δηλώνονται ως τετράωρες- και η μείωση των αμοιβών. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΙΚΑ (αφορούν στον Μάρτιο του 2016) δείχνουν τον μέσο μισθό να υποχωρεί ακόμη περισσότερο συγκριτικά με το 2015 (και μάλιστα κατά 3,2%) και τον αριθμό των μερικώς απασχολούμενων να εκτοξεύεται πάνω από τις 530.000 ευρώ. Ο μέσος μεικτός μισθός στην Ελλάδα έχει πέσει πλέον στα 984 ευρώ ενώ ο μερικώς απασχολούμενος αμείβεται με 405 ευρώ μεικτά.

Οι εταιρείες δεν θέλουν να επωμίζονται τις εξαιρετικά υψηλές εισφορές –κάτι που φυσικά είναι εις βάρος των εσόδων του ΙΚΑ αλλά και της εφορίας- και περιορίζονται στα απαραίτητα: να εμφανίσουν τον εργαζόμενο έστω και με μερική απασχόληση για να περιορίσουν τον κίνδυνο επιβολής του προστίμου (10500 ευρώ) ή να τον δηλώσουν με χαμηλότερο μισθό από αυτό που πραγματικά εισπράττει. Μοναδική «ασπίδα προστασίας» είναι τα capital controls τα οποία κάνουν δυσχερέστερη τη διακίνηση των χαρτονομισμάτων. Και αυτό όμως δεν ισχύει για πολλούς κλάδους στους οποίους υπάρχει διακίνηση μαύρου χρήματος ή πληρωμές με μετρητά.

Η επιχείρηση θέλει να προσλάβει έναν εργαζόμενο τον οποίο και θα αμείβει με 1000 ευρώ καθαρά τον μήνα. Για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο θα πρέπει να καταβάλλει συνολικά …23.170 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα παίρνει στα χέρια του 1.000 ευρώ και το δημόσιο θα εισπράττει 9.181 ευρώ επιπλέον είτε υπό μορφή φόρων, είτε σε μορφή ασφαλιστικών εισφορών. Και να γιατί:

1. Για φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, θα πρέπει να καταβληθούν 1.581 ευρώ.

2. Μόνο για τις εισφορές του εργαζόμενου, το ΙΚΑ θα εισπράξει 2.966 ευρώ μετά και τις αυξήσεις που ενεργοποιήθηκαν από την 1η Ιουνίου του 2016.

3. Οι εργοδοτικές εισφορές, θα ανέλθουν περίπου στα 4.634 ευρώ. Έτσι, το σύνολο των κρατήσεων θα διαμορφωθεί στα 9.181 ευρώ.

Τι θα συνέβαινε στην επιχείρηση αν ο επιχειρηματίας αποφάσιζε να μην προσλάβει τον εργαζόμενο αλλά να τον απασχολεί με «μαύρα»; Ο εργαζόμενος θα εξακολουθούσε να εισπράττει τα 14.000 ευρώ στα χέρια του αλλά τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης θα αυξάνονταν κατά 23.170 ευρώ. Αν για παράδειγμα η εταιρεία είχε ούτως ή άλλως κέρδη 50.000 ευρώ και έπρεπε να αποφασίσει αν θα φορολογηθεί για τα 50.000 ευρώ (απασχολώντας τον εργαζόμενο με μαύρα) ή για τα 26.830 ευρώ (είναι το ποσό που προκύπτει αν αφαιρεθούν οι αμοιβές και οι εισφορές του εργαζόμενου), θα προέκυπταν τα εξής:

1. Με κέρδη 50.000 ευρώ, οι φόροι της εταιρείας –αν συμπεριληφθούν φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρος επί των μερισμάτων, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος κλπ- ανέρχονται συνολικά στα 21.859 ευρώ. Από αυτό το ποσό, θα πρέπει να αφαιρεθούν φυσικά και τα 14.000 ευρώ που θα πάρει ο εργαζόμενος με «μαύρα» (σ.σ εννοείται ότι λόγω των capital controls υπάρχει σοβαρό πρόβλημα του να εξασφαλιστεί αυτό το ποσό σε χαρτονομίσματα αφού οι εταιρείες ελέγχονται για την κίνηση του τραπεζικού τους λογαριασμού και πρέπει να έχουν παραστατικά). Άρα, στην εταιρεία θα έμεναν 14.141 ευρώ

2. Με κέρδη 26.830 ευρώ (είναι το ποσό που προκύπτει αν από τις 50.000 ευρώ αφαιρεθεί το κόστος του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένου και του μισθού του), η εταιρεία θα έπρεπε να πληρώσει σε φόρους 11.793 ευρώ. Έτσι, το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης θα διαμορφωνόταν στα 15.037 ευρώ.

Προκύπτει ότι για επίπεδα αποδοχών έως και 1.000 ευρώ, η εταιρεία έχει συμφέρον να δηλώσει τον εργαζόμενο κανονικά στο ΙΚΑ και στην εφορία. Τι γίνεται όμως για υψηλότερα επίπεδα αποδοχών; Αν γίνει η ίδια «άσκηση» για εργαζόμενο των 3.000 ευρώ καθαρά, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο εργαζόμενος των 3.000 ευρώ τον μήνα (42.000 ευρώ τον χρόνο) θα πρέπει να έχει μεικτές αμοιβές της τάξεως των 79.088 ευρώ ενώ αν προστεθούν και οι εργοδοτικές εισφορές, το κόστος ανεβαίνει στα 98.860 ευρώ. Δηλαδή, ο εργαζόμενος εισπράττει 42.000 ευρώ και το δημόσιο 56.860 ευρώ.Σε εταιρεία με κέρδη 100.000 ευρώ και πάλι τα ενδεχόμενα είναι δύο:

1. Ο εργαζόμενος να μην δηλωθεί. Ο φόρος της εταιρείας θα ανέλθει στα 44.391 ευρώ. Αν σε αυτό το ποσό προστεθούν και τα 42.000 ευρώ που θα είναι οι μαύρες αμοιβές του εργαζόμενου, τότε το συνολικό κόστος θα διαμορφωθεί στα 86.391 ευρώ και στον επιχειρηματία θα μείνουν 13.609 ευρώ καθαρά.

2. Ο εργαζόμενος να δηλωθεί κανονικά. Σε μια τέτοια περίπτωση σχεδόν το σύνολο των κερδών θα δοθεί για τις αμοιβές του εργαζόμενου και τις ασφαλιστικές εισφορές (98.860 ευρώ). Στην εταιρεία θα απομείνουν 1.140 ευρώ επί των οποίων θα επιβληθούν φόροι… 452 ευρώ. Άρα, ο επιχειρηματίας θα μείνει τελικώς με 688 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ