Ιδού ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση στην Ευρώπη

Ιδού ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση στην Ευρώπη
Ιδιαίτερη ανησυχία δημιουργεί στην Ευρώπη η έλλειψη προσωπικού με δεξιότητες, κυρίως εν μέσω υψηλής ανεργίας, τονίζει το CEDEFOP (European Centre for Development of Vocational Training - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο επεσήμανε σήμερα ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τα προσόντα που χρειάζονται οι εργοδότες και ότι ίσως είναι απαραίτητες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το Κέντρο ανέπτυξε έναν τρόπο εντοπισμού των επαγγελμάτων, στα οποία η έλλειψη μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας για τις εθνικές οικονομίες και τα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα πέντε επαγγέλματα που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις είναι οι ειδικοί στον τομέα ICT (Information and Communication Technology), οι γιατροί, οι επαγγελματίες στον τομέα STEM (science, technology, engineering and mathematics – επιστήμη, τεχνολογία, Mηχαvική και μαθηματικά), οι νοσοκόμες και μαίες, καθώς και οι δάσκαλοι.

Ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, παρότι όλα τα κράτη μέλη εκτός της Φινλανδίας έχουν έλλειψη σε προσωπικό ICT, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Βρετανία δεν εμφανίζουν έλλειψη σε δασκάλους.

Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τομείς πέραν αυτών των πέντε που εγείρουν ανησυχίες σε διάφορες χώρες. Εσθονία και Γαλλία δεν έχουν νομικούς, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία και η Βρετανία χρειάζονται χρηματοοικονομικούς υπαλλήλους, ενώ η Ιταλία ζητά αρχιτέκτονες με ειδίκευση στην πράσινη αρχιτεκτονική.

Το CEDEFOP επισημαίνει ότι και οι λόγοι για τις ελλείψεις διαφοροποιούνται. Οι ειδικοί ICT και STEM έχουν μεγάλη ζήτηση γιατί οι υπηρεσίες τους χρειάζονται σχεδόν σε όλους τους κλάδους, τη στιγμή που η προσφορά είναι περιορισμένη.

Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού οφείλεται για τις ελλείψεις σε προσωπικό ιατρικής φροντίδας λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνική πρόνοια και ιατρικές υπηρεσίες. Η γήρανση, ταυτόχρονα, οφείλεται και για την έλλειψη σε δασκάλους, καθώς πολλοί αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν τις ερχόμενες δεκαετίες.

Σημειώνεται, ότι άλλοι λόγοι δεν έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες και περιλαμβάνουν τα αγχωτικά εργασιακά περιβάλλοντα και τους μειούμενους μισθούς.

Προκειμένου να περιορίσουν τις ελλείψεις, τα μέλη του ευρωπαϊκού μπλοκ προσπαθούν να αυξήσουν την προσφορά δεξιοτήτων, επισημαίνει το Κέντρο. Αλλαγές πραγματοποιούνται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενώ γίνονται προσπάθειες αξιοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού με αναβάθμιση προσόντων.

Πολλοί άνθρωποι και κυρίως γυναίκες ενθαρρύνονται να στραφούν στους τομείς ICT και STEM για τις σπουδές τους, ενώ εντείνεται η σύνδεση ανέργων με εταιρίες που αναζητούν προσωπικό και παρέχουν εκπαίδευση.

Όπως εξήγησε ο James Calleja, διευθυντής του CEDEFOP, «τα ευρήματά μας είναι μια απεικόνιση των επαγγελμάτων όπου υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στην Ευρώπη και η μέθοδός μας είναι κρίσιμο κομμάτι του παζλ της πρόληψης και πρόβλεψης. Χρειάζεται, όχι μόνο να ξέρουμε πού εγείρονται αυτές οι ελλείψεις, αλλά και γιατί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ