Έρχονται προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης

Έρχονται προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης
Προσλήψεις μονίμων στο Μουσείο Ακρόπολης έχει εγκρίνει το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του και ο αριθμός των προσλήψεων που θα αφορά η προκήρυξη του ΑΣΕΠ θα ανέρχονται σε 12 θέσεις Ειδικότερα έχει εγκριθεί η κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στο Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ. –Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)».

Τις προσλήψεις μονίμων προκείται να προκηρύξει το υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΑΣΕΠ και τις διαδικασίες που ορίζονται τις επόμενες ημέρες Παράλληλα μία από τις 12 προσλήψεις που θα γίνουν θα καλυφθεί από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος 2643/1998.

Σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου υπέγραψε και την σχετική απόφαση για την πρόσληψη από τα πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και η ειδικότητα που θα ζητηθεί είναι ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ενώ από την λίστα των προστατευομένων θα ζητηθεί το κριτήριο του ατόμου με αναπηρία. Η προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί απο το ΑΣΕΠ τις αμέσως επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ