Έρχονται 354 προσλήψεις στο Δημόσιο- Οι λεπτομέρειες

Έρχονται 354 προσλήψεις στο Δημόσιο- Οι λεπτομέρειες
Στις 354 ανέρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θέσεις μόνιμου προσωπικού που είτε έχουν ήδη προκηρυχθεί είτε πρόκειται να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ μέσα στον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για:

35 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας
Η πρώτη προκήρυξη που έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ και σε λίγες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ είναι αυτή για 35 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδας. Πρόκειται για θέσεις ΔΕ και ΤΕ.

Προκήρυξη για 150 μόνιμους στην ΕΥΑΘ
Θέμα ημερών ή το πολύ εβδομάδων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η έκδοση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για 150 μόνιμους στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Θα προσληφθούν 150 άτομα, με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η σχετική απόφαση για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./121/17708, 28 Ιουλίου 2016), που επισπεύστηκε μετά από πιέσεις της νέας διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ, αφορά 55 υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 τεχνολογικής και 70 υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

76 διοικητικοί και τεχνικοί στον ΑΔΜΗΕ
Θέμα χρόνου είναι, επίσης, η έκδοση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για την πρόσληψη 76 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., σε ειδικότητες Διοικητικών και Τεχνικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα του φορέα έχει ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ και βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας. Θα προσληφθούν υπάλληλοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ετοιμαστεί η νέα προκήρυξη και να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

49 θέσεις στη ΓΓΔΕ
Υπό επεξεργασία από το ΑΣΕΠ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, και η προκήρυξη 49 θέσεων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) η οποία πρόκειται να εκδοθεί μέσα στον Οκτώβριο. Πρόκειται για θέσεις ΠΕ Διοικητικού και Οικονομικού.

44 θέσεις Πληροφορικής
Ακόμη μία προκήρυξη που πιθανότατα θα βγει μέσα στον Οκτώβριο από το ΑΣΕΠ είναι αυτή που αφορά 44 θέσεις Πληροφορικής σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτή η προκήρυξη βρίσκεται υπό επεξεργασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ