Σε ποιους τομείς αυξήθηκαν οι αμοιβές

Σε ποιους τομείς αυξήθηκαν οι αμοιβές
Βελτίωση καταγράφουν οι αμοιβές σε επτά επί συνόλου 10 βασικών κλάδων της οικονομίας το β΄ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα ωστόσο, αυξημένες εμφανίζονται και οι ώρες εργασίας στην πλειοψηφία των δέκα κλάδων (στους επτά από τους δέκα).

Τέλος, σε ότι αφορά τους δείκτες απασχόλησης, από τους 10 βασικούς κλάδους της οικονομίας που εξετάζει η ΕΛΣΑΤ σε όλους καταγράφεται βελτίωση, πλην δύο όπου οι σχετικοί δείκτες είναι αρνητικοί (Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης και Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης).

Ειδικότερα, η εξέλιξη των βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών το β΄ τρίμηνο του 2016, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους Δείκτες του β΄ τριμήνου του προηγούμενου έτους, έχει ως εξής:

Ετήσια Μεταβολή (%) (2016/2015)

ΣΤΑΚΟΔ 08

Περιγραφή

Δείκτης Απασχόλησης

Δείκτης Ωρών Εργασίας

Δείκτης Αμοιβών

Β

Ορυχεία Και Λατομεία

3,8

-3,9

-3,5

Γ

Μεταποίηση

4,4

4,2

3,1

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

8,5

13,0

4,4

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

-5,1

3,5

-21,5

Στ

Κατασκευές

21,1

14,2

25,6

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

1,9

-0,7

5,3

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

-3,0

-9,3

0,7

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

3,8

4,4

1,8

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1,8

5,5

-13,6

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

3,9

1,8

4,5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ