Ποιοι κλάδοι θα κάνουν τις περισσότερες προσλήψεις το 2016

Ποιοι κλάδοι θα κάνουν τις περισσότερες προσλήψεις το 2016
Αύξηση καταγράφει η πρόθεση των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε προσλήψεις εντός του 2016, αν και φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση νέων ταλέντων και ικανών στελεχών, όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και διεξάγεται με τη χορηγία του Kariera.gr.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 2016 παραμένει για τρίτη συνεχή χρονιά, μετά από εφτά χρόνια, πάνω από την τιμή του 100, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών και βρίσκεται σχετικά κοντά στα επίπεδα του 2007.

Ο Δείκτης διαμορφώνεται στο 114,08 αναφορικά με το Διοικητικό Προσωπικό των εταιριών και στο 106,90 για τα Διευθυντικά Στελέχη/Εξειδικευμένο προσωπικό, και παρατηρείται άνοδος και στους δύο δείκτες συγκριτικά με το περασμένο έτος (107,45 και 103,44 αντίστοιχα).

Η έρευνα για το 2016 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Μάιος 2016 και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:

1. Το 44,2% των εταιριών δήλωσε την άνοιξη του 2016 ότι θα πραγματοποιήσει προσλήψεις έως το τέλος του 2016. Το ποσοστό αισιοδοξίας (63,6%) για το 2016 των εταιριών είναι χαμηλότερο συγκριτικά με το 2014 (74,3%) αλλά υψηλότερο μετά την ύφεση του 2015. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρ' όλο που οι απαντήσεις των εταιριών για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ήταν συγκρατημένες ως προς την άνοδο των προσλήψεων, τελικά μία στις δύο εταιρίες προχώρησαν σε μία τουλάχιστον νέα πρόσληψη.

2. Το 44,4% των εταιριών δήλωσε ότι θα δώσει αυξήσεις έως 3% μέσα στο 2016.

3. Άνοδος 80% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται στον κλάδο των Κατασκευών (εταιρίες παραγωγής ενέργειας), 60% στις Υπηρεσίες, ενώ ποσοστά κοντά στο 30%-45% αναμένουν οι κλάδοι της Βιομηχανίας, του Εμπορίου, οι Φαρμακευτικές και οι Τράπεζες.

4. Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους (45,4%).

5. Όσες εταιρίες προχωρήσουν σε προσλήψεις θα στραφούν κυρίως στους τομείς των Πωλήσεων, της Παραγωγής, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληροφορικής και του Μάρκετινγκ.

6. Μόνο το 16,3% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού μέχρι το τέλος του 2016, ενώ μέχρι τώρα μόνο το 6,9% μείωσε μισθούς (11,7% το 2015).

7. Το 6,5% των εταιριών θεωρεί αρκετά πιθανό ή σίγουρο ότι θα μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα (4% το 2015).

Ειδικό θέμα ερωτήσεων «Οικονομική Κρίση και Διαχείριση Ταλέντου - Brain Drain»:

8. Μία στις δύο εταιρίες έχει ξεκάθαρο ορισμό τι σημαίνει ταλέντο. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών (88,9%) ορίζει το ταλέντο ως ένα άτομο που εμπνέει τους συναδέλφους του, έχει ηγετικές ικανότητες και προοπτική να ανέβει στην ιεραρχία της εταιρίας.

9. Το 64,2% των εταιριών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση νέων ταλέντων και στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Αναφέρει κυρίως την έλλειψη απαιτούμενων δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών, τη φυγή ταλαντούχων νέων στο εξωτερικό, την έλλειψη αντίστοιχης εμπειρίας καθώς και τις υπερβολικές προσδοκίες των υποψηφίων.

10. Περίπου το ένα τρίτο των εταιριών δεν έχει ακόμη συστηματική και ξεκάθαρη προσέγγιση στη διοίκηση ταλέντου.

11. Το 22,6% των εταιριών έχει επηρεαστεί πολύ ή πάρα πολύ από την κρίση στη διατήρηση ταλέντων.

12. Το φαινόμενο του brain drain αφορά περισσότερο τις πολυεθνικές εταιρίες.

13. Από τις εταιρίες που έχουν αποχωρήσει ταλέντα και έχουν φύγει στο εξωτερικό, το 73,2% δήλωσε ότι έφυγαν έως και 5% των ταλέντων τους.

14. Τα τμήματα με τη μεγαλύτερη κινητικότητα στα ταλέντα προς άλλες εταιρίες ή προς το εξωτερικό είναι οι Πωλήσεις, η Παραγωγή/Μηχανικοί και το ΙΤ.

15. Η μεγαλύτερη εκροή ταλέντων παρατηρείται από τους εργαζόμενους στο μεσαίο επίπεδο (middle level).

16. Οι εταιρίες που έχουν παρατηρήσει εκροές ταλέντων στο εξωτερικό αναφέρουν ότι πρώτη στις προτιμήσεις έρχεται η Μ. Βρετανία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Σκανδιναβικές χώρες.

17. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι αποχώρησης είναι οι μικρές προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης, οικονομικοί λόγοι και η γενικότερη κατάσταση της χώρας.

Σημειώνεται ότι η έρευνα έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Η συλλογή στοιχείων για το 2017 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Φεβρουάριος - Μάιος 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ζωή Κουρουνάκου (210 8964531, [email protected] ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ