Έρχονται 1.400 προσλήψεις- Πότε και που

Έρχονται 1.400 προσλήψεις- Πότε και που
Στην πρόσληψη 1.400 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να στελεχώσει τα 254 Κέντρα Κοινότητας σε όλη την Ελλάδα.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθούν οι πρώτες 700 θέσεις, με διαδικασίες ΑΣΕΠ και χρηματοδότηση από προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη στο τέλος του 2016.

Το αίτημα θα πρέπει να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, ενώ τις θέσεις θα προκηρύξει ο κάθε δήμος ξεχωριστά. Μάλιστα οι υπεύθυνοι συζητούν να υπάρχει ειδική μοριοδότηση, ώστε να πριμοδοτηθεί ο βασικός όγκος των ήδη εργαζομένων σε δομές κατά της φτώχειας (όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, υπνωτήρια και κέντρα ημέρας αστέγων, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ), προκειμένου να απασχοληθούν εκ νέου.

Οι συμβάσεις των ήδη συμβασιούχων σε γραφεία διαμεσολάβησης των δήμων και σε δομές κατά της φτώχειας δεν μπορούν να επεκταθούν, καθώς χρηματοδοτούνται από το προηγούμενο ΕΣΠΑ και απαιτείται νέα διαδικασία προκήρυξης των θέσεων.

Οι ειδικότητες

Τα Κέντρα Κοινότητας στελεχώνονται από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ ένας υποψήφιος από τον κλάδο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλαμβάνει χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων και των δράσεων.

Το υπόλοιπο προσωπικό θα προέρχεται από τις εξής ειδικότητες:

• Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών.

• Ψυχολόγοι ή σχολικοί ψυχολόγοι (πτυχιούχοι ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

• Επισκέπτες Υγείας ή νοσηλευτές (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).

• Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

• Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση παιδιών (νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί κ.λπ.).

• Διαμεσολαβητές για Ρομά και ευπαθείς ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της.

• Διοικητικοί υπάλληλοι αρμόδιος για την υποστήριξη του Κέντρου (τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Τρόπος λειτουργίας
Τα Κέντρα Κοινότητας θα ξεκινήσουν να λειτουργούν σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό, άνω των 10.000 κατοίκων, από το προσεχές φθινόπωρο (Οκτώβριο- Νοέμβριο).

Τα Κέντρα θα υποστηρίξουν τους δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται.

Ηδη έχει βγει η σχετική πρόσκληση από τις περιφέρειες της χώρας προς τους δήμους, κοινωφελείς επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα των δήμων ή άλλους δημοτικούς φορείς προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις χρηματοδότησης για τη δημιουργία και λειτουργία (για 3 έτη) των Κέντρων Κοινότητας.

πηγή: Έθνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ