Σε ποιους κλάδους αναμένονται προσλήψεις μέσα στο επόμενο διάστημα

Σε ποιους κλάδους αναμένονται προσλήψεις μέσα στο επόμενο διάστημα
Οι εργοδότες στην Ελλάδα παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τα σχέδια προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης.

Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 18% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 70% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 4% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.
Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +5%, παραμένοντας σχετικά σταθερές για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, αλλά αποδυναμωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

«Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες εργοδότες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +5%, γεγονός που αποτελεί σημαντικά θετικό στοιχείο μπροστά στο ραγδαία μεταβαλλόμενο και αβέβαιο περιβάλλον. Οι προθέσεις προσλήψεων αυξάνονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την επιμονή της επιχειρηματικής κοινότητας να υπερπηδήσει τα δομικά και συστημικά εμπόδια που ακόμη ορθώνονται», τονίζει η κ. Βενετία Κουσία, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ManpowerGroup.

«Σήμερα όπου το ζήτημα της απασχόλησης αποτελεί μονόδρομο για να προχωρήσουμε μπροστά και να ξαναβρούμε τον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας, είναι αναγκαίο να διατηρήσουμε το -έστω και συγκρατημένα - αισιόδοξο κλίμα. Θα χρειαστεί όμως μία συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια από όλους τους φορείς και οργανισμούς, ώστε να διαμορφώσουμε βιώσιμες και εποικοδομητικές λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την καλλιέργεια ταλέντων, την απελευθέρωση του δυναμικού και τελικά την ανάκαμψη της οικονομίας μας», δηλώνει η κ. Κουσία.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Το εργατικό δυναμικό αναμένεται να αυξηθεί σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Την ισχυρότερη αγορά εργασίας καταγράφουν οι εργοδότες του τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, οι οποίοι αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13%.

Οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +10%, ενώ οι Προοπτικές ανέρχονται σε +7% και +6% στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και της Μεταποίησης, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες σε δύο τομείς -στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης- αναμένουν υποτονικό ρυθμό προσλήψεων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του -8%.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές εξασθενούν σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται αποδυναμωμένες κατά 7 και κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα στους τομείς του Τουρισμού και των Κατασκευών.

Παράλληλα όμως, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται ενισχυμένες σε τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι Προοπτικές για τον τομέα της Γεωργίας βελτιώνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και καταγράφεται αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική).

Σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2015, οι εργοδότες σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας καταγράφουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων. Σημαντικές μειώσεις, της τάξης των 20 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται τόσο στον τομέα του Τουρισμού όσο και τον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών. Οι Προοπτικές του τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης αποδυναμώνονται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση της τάξης των 12 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα των Κατασκευών.

Στο μεταξύ, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις τομείς, και ιδιαίτερα στον τομέα της Γεωργίας, με αύξηση 9 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολουμένων κατά το β΄ τρίμηνο του 2016. Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής προβλέπεται μέτριος ρυθμός προσλήψεων, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να ανέρχονται σε +6%, ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν επιφυλακτική αύξηση των Προοπτικών κατά +2%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές στη Βόρεια Ελλάδα και αμετάβλητες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές καταγράφουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων, με μειώσεις των Προοπτικών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Προοπτικές Απασχόλησης σε σχέση με το Μέγεθος του Οργανισμού*

Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν δραστήρια αγορά εργασίας το β΄ τρίμηνο του 2016, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +21%. Παράλληλα, αναμένονται κάποιες αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων στις Μεσαίες και τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, με τις Προοπτικές να ανέρχονται σε +5% και +2%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αβεβαιότητα στα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -1%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές ενισχύονται στις Μεγάλες και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, με άνοδο της τάξης των 3 και 2 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μικρή μείωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων. Οι Προοπτικές στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν σχετικά σταθερές.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων. Ωστόσο, οι Προοπτικές αποδυναμώνονται στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες. Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ μειώσεις των 6 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφονται από τους εργοδότες στις Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Περισσότεροι από 58.000 εργοδότες σε 42 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το β΄ τρίμηνο του 2016.

Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;».

Η έρευνα της ManpowerGroup για το δεύτερο τρίμηνο αποκαλύπτει ότι αναμένεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 39 από τις 42 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας, οι προθέσεις προσλήψεων στις περισσότερες χώρες παραμένουν ήπιες.

Ειδικότερα, κάποιες σημαντικές αγορές εργασίας, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, είναι σαφές ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής αβεβαιότητας. Αντιμέτωποι με την επιβράδυνση της Κίνας και τη συνεχιζόμενη αναταραχή στις αγορές, οι περισσότεροι εργοδότες παγκοσμίως φαίνεται να είναι στάσιμοι και να προσλαμβάνουν μόνο όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες.

Παρά το γεγονός ότι αναμένεται η δημιουργία κάποιων θέσεων εργασίας, η πραγματική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας αναμένεται να επιβραδυνθεί, με τους εργοδότες σε μια μικρή πλειοψηφία των χωρών να περιορίζουν τα σχέδια προσλήψεων σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε μόλις οκτώ από τις 42 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2016 και αποδυναμώνονται σε 22. Οι Προοπτικές Απασχόλησης βελτιώνονται σε 12 χώρες και επικράτειες σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2015, αλλά αποδυναμώνονται σε 23.

Επιπλέον, η αυτοπεποίθηση των εργοδοτών κατά το β΄ τρίμηνο είναι ισχυρότερη στην Ινδία, στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν, στην Κολομβία και στη Γουατεμάλα, ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στη Βραζιλία, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup σε 24 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), όπου συμμετείχαν σχεδόν 20.000 εργοδότες, οι Προοπτικές Απασχόλησης είναι κυρίως θετικές, με τους εργοδότες σε 22 από τις 24 χώρες να προτίθενται να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, στην περιφέρεια ΕΜΕΑ, όπως και αλλού, οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός προσλήψεων θα είναι οριακά αποδυναμωμένος σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου αλλά και το δεύτερο τρίμηνο της περσινής χρονιάς. Οι εργοδότες καταγράφουν αποδυναμωμένες προθέσεις προσλήψεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 11 χώρες, ενώ οι προβλέψεις βελτιώνονται σε μόλις πέντε. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές Απασχόλησης αποδυναμώνονται σε 13 χώρες και βελτιώνονται σε μόλις έξι.

Η ισχυρότερη πρόβλεψη της περιφέρειας για το δεύτερο τρίμηνο έρχεται από τη Βουλγαρία, ενώ οι πιο αδύναμες προβλέψεις καταγράφονται από τους Γάλλους και τους Ιταλούς εργοδότες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ