Επτά επαγγέλματα που δεν βλάπτουν την υγεία

Επτά επαγγέλματα που δεν βλάπτουν την υγεία
Όλες οι δουλειές έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Άλλες είναι πιο βλαβερές στην υγεία μας, άλλες πιο ασφαλείς, άλλες πιο δημιουργικές, άλλες πιο δύσκολες. 

Έτσι υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν αυξημένο ρίσκο για την υγεία μας σε σχέση με κάποια άλλα. Για παράδειγμα ένας χειριστής σε χημικό εργοστάσιο ή μια νοσοκόμα αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους πολύ περισσότερους κινδύνους από ότι ένας καθηγητής κολεγίου ή ένας διευθυντής ορχήστρας.

Το business insider ανέλυσε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το Επαγγελματικό Δίκτυο Πληροφόρησης των ΗΠΑ και παρουσιάζει τα 7 πιο ασφαλή επαγγέλματα στον κόσμο.

«Για να αναλύσουμε τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των εργαζομένων οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αναλύσαμε έξι τομείς κινδύνου σε ένα δείγμα 975 διαφορετικών επαγγελμάτων και τους βαθμολογήσαμε» αναφέρει ο συντάκτης του άρθρου.

«Εκθεση σε ρύπους, σε ασθένειες και τη μόλυνση, σε επικίνδυνες συνθήκες, σε ακτινοβολία, ο κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων και τσιμπημάτων αλλά και καθιστική ζωή που έχει συνδεθεί με την μείωση του προσδόκιμου ζωής διαμορφώνουν τα τοπ επαγγέλματα».

Σε κλίμακα από το 0-100 ο μικρότερος βαθμός υποδεικνύει και τον μικρότερο κίνδυνο για την υγεία.

1.Πωλητές

Συνολική βαθμολογία: 13,3
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 80
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 0
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 0
Έκθεση σε ρύπους: 0

2.Καθηγητές

Συνολική βαθμολογία: 13,2
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 57
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 1
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 15
Έκθεση σε ρύπους: 6

3.Υπεύθυνοι οντισιόν

Συνολική βαθμολογία: 13
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 73
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 1
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 1
Έκθεση σε ρύπους: 3

4.Μασέρ

Συνολική βαθμολογία: 12,8
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 26
Εκθεση σε ακτινοβολία: 1
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 8
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 35
Εκθεση σε ρύπους: 7

5.Ηθοποιοί

Συνολική βαθμολογία: 12,7
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 35
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων:: 10
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 8
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 1
Έκθεση σε ρύπους: 22

6.Διευθυντής ορχήστρας

Συνολική βαθμολογία: 12,2
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 56
Έκθεση σε ακτινοβολία: 0
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 3
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 0
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 5
Έκθεση σε ρύπους: 9

7.Υπάλληλοι υποδοχής σε χώρους εστίασης

Συνολική βαθμολογία: 9.5
Κίνδυνοι για την υγεία:
Καθιστική ζωή: 9
Έκθεση σε ακτινοβολία: 6
Κίνδυνος εγκαυμάτων, κοψιμάτων, δαγκωμάτων ή τσιμπημάτων: 20
Έκθεση σε επικίνδυνες συνθήκες: 1
Έκθεση σε ασθένειες και λοιμώξεις: 9
Έκθεση σε ρύπους: 12