ΟΟΣΑ: Η κρίση επηρέασε και την ποιότητα των θέσεων εργασίας την τελευταία 10ετία

ΟΟΣΑ: Η κρίση επηρέασε και την ποιότητα των θέσεων εργασίας την τελευταία 10ετία
Η ποιότητα των θέσεων εργασίας την τελευταία δεκαετία επηρεάσθηκε από την κρίση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) μετά την αξιολόγηση στοιχείων από 45 χώρες.

«Η κρίση», αναφέρει ο ΟΟΣΑ, «δεν επηρέασε πολύ μόνο τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας αλλά και την ποιότητά τους». Η ποιότητα των αποδοχών μειώθηκε στα δύο τρίτα των χωρών του ΟΟΣΑ - ιδιαίτερα στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Η ασφάλεια των εργαζομένων στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκε στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, ιδιαίτερα στην Ισπανία και την Ελλάδα. Η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος άλλαξε με διαφορετικό τρόπο στις χώρες του ΟΟΣΑ. Ενώ κάποιες χώρες είδαν μία επιδείνωση των συνθηκών εργασίας ως αποτέλεσμα της κρίσης, σε άλλες χώρες οι εργαζόμενοι που διατήρησαν τις θέσεις εργασίας τους, είδαν τις συνθήκες εργασίας τους να βελτιώνονται, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ δείχνει ότι η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι υψηλότερη στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι χώρες αυτές έχουν σχετικά καλές επιδόσεις σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις πτυχές της ποιότητας εργασίας. Σχετικά χαμηλή ποιότητα των θέσεων εργασίας διαπιστώθηκε στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και την Τουρκία.

Ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο για να μετρά και να αξιολογεί την ποιότητα των θέσεων εργασίας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τρεις πτυχές: Πρώτον, την ποιότητα των αποδοχών, η οποία δείχνει την έκταση στην οποία οι αποδοχές συμβάλλουν στην ευημερία των εργαζομένων και μετράται με τις μέσες αποδοχές και την κατανομή τους. Δεύτερον, την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, η οποία καταγράφει τους κινδύνους απώλειας της θέσης εργασίας και του οικονομικού κόστους που έχει για τους εργαζόμενους. Μετράται με τον κίνδυνο ανεργίας και τα επιδόματα ανεργίας σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος άνεργος. Τρίτον, την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, η οποία αφορά στη φύση και το περιεχόμενο της εργασίας, τις συμφωνίες για το ωράριο εργασίας και τις σχέσεις στη θέση εργασίας και μετράται με τη συχνότητα καταπόνησης στην αγορά εργασίας.

Μία συνολική αξιολόγηση για το πώς η κρίση έχει επηρεάσει την ποιότητα των θέσεων εργασίας απαιτεί να ληφθούν υπόψη και οι τρεις αυτές πτυχές, αναφέρει ο ΟΟΣΑ. «Η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν σημείωσε μόνο αύξηση των ποσοστών απασχόλησής της, αλλά είχε μία γενική βελτίωση σε όλες τις πτυχές που αφορούν στην ποιότητα των θέσεων απασχόλησης.

Η Ελλάδα, ωστόσο, είχε τόσο μία μεγάλη αύξηση της ανεργίας όσο και μία πτώση στην ποιότητα των αποδοχών και την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, ενώ η συχνότητα της καταπόνησης στην αγορά εργασίας έμεινε σταθερή». Στη Βρετανία, όπου η απασχόληση έχει επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα, η ποιότητα των αποδοχών μειώθηκε, ενώ η ασφάλεια στην αγορά εργασίας μειώθηκε ελαφρά και η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος δεν επηρεάσθηκε. Σε άλλες χώρες του Οργανισμού, οι συνέπειες της κρίσης ήταν πιο ανάμεικτες. Στην Πορτογαλία, η ποιότητα των αποδοχών έμεινε σταθερή και η ασφάλεια στην αγορά εργασίας μειώθηκε σημαντικά, ενώ η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος βελτιώθηκε για τους ήδη εργαζόμενους (πριν την κρίση).

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ ομάδων εργαζομένων. Οι νέοι και ανειδίκευτοι δεν τείνουν μόνο να έχουν τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά την απασχόλησή τους, αλλά έχουν επίσης χαμηλότερες αποδοχές και σημαντική υψηλότερη ανασφάλεια στην αγορά εργασίας και υψηλότερη καταπόνηση στην εργασία (ιδιαίτερα όσοι έχουν χαμηλή εξειδίκευση). Οι γυναίκες έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες και αντιμετωπίζουν μία μεγάλη απόκλιση στις αποδοχές τους (από τους άνδρες). Ταυτόχρονα, είναι λιγότερο πιθανό να καταπονηθούν στην εργασία τους σε σχέση με τους άνδρες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ