Πως διαμορφώνεται ο χάρτης των μισθών στην Ελλάδα

Πως διαμορφώνεται ο χάρτης των μισθών στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τις καταστάσεις προσωπικού που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο ΣΕΠΕ, το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των δηλωμένων εργαζομένων κατά 5,79% ή κατά 88.666 άτομα (1.619.845 άτομα από 1.531.179), αλλά, ταυτόχρονα, αυξήθηκε και ο αριθμός των χαμηλά αμειβομένων κατά 80.410 άτομα (ποσοστό +8,53%).

Πως διαμορφώνεται ο χάρτης των μισθών

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυξήθηκαν κατά 29.792 (+8,92%) οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία φτάνοντας τους 363.710

Οι μισθοί:

  • κατά 18.153 άτομα και σε ποσοστό 13,24% (στα 155.266 από 137.113 άτομα) στους αμειβόμενους με μισθό από 501-600 ευρώ,
  • κατά 14.511 άτομα και ποσοστό 10,56% (151.887 από 137.376) με μισθό 601-700 ευρώ,
  • κατά 10.339 άτομα και σε ποσοστό 8% (139.596 από 129.257) με μισθό από 701-800 ευρώ,
  • κατά 5.343 άτομα και σε ποσοστό 4,84% (115.777 από 110.434) με μισθό από 801-900 ευρώ
  • κατά ποσοστό 2,40% οι αμειβόμενοι με μισθό από 901-1.000 ευρώ
  • από 0,90% έως 5%) ήταν η αύξηση των εργαζομένων που είχαν αμοιβές πάνω από 1.200 ευρώ,
  • οι αμειβόμενοι με μισθό πάνω από 3.000 ευρώ έφτασαν τους 50.128 αποτελώντας μόλις το 3,09% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων.
  • 53.877 εργαζόμενοι δηλώθηκαν ως απασχολούμενοι σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις (για τον λόγο αυτό ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων ήταν 1.673.732) ενώ ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών στο σύνολο των εργαζομένων ήταν 1,651 δισ. ευρώ (από 1,595 δισ. ευρώ), δηλαδή αυξημένος κατά 3,47%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ