Τα ΕΛΠΕ προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Τα ΕΛΠΕ προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Στη πρόσληψη 170 ατόμων σε βάθος 3ετίας θα προχωρήσει η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια, όπως αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο σήμερα.

Σημειώνεται ότι στο Β' εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν άλλες 84 προσλήψεις, ενώ, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, "με την ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου, θα βελτιωθούν σημαντικά οι δείκτες απασχόλησης, καθιστώντας εφικτή την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, χωρίς επίπτωση στην παραγωγική διαδικασία".

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια υλοποιεί ήδη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του, στο πλαίσιο προγράμματος πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περίοδο 2016-2020.

Σε αυτό εντάσσονται:

  • Η υλοποίηση προγράμματος ολιστικής ασφάλειας.
  • Συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.
  • Μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την καλύτερη επικοινωνία με τους εργαζόμενους του ομίλου.
  • Περαιτέρω βελτιστοποίηση της κερδοφορίας.
  • Διαρκής προσαρμογή των ενεργειακών προϊόντων που παρέχει η εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.
  • Ειδικά, για το πρόγραμμα ολιστικής ασφάλειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης περιλαμβάνει:
  • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων στα Διυλιστήρια σε θέματα ασφάλειας.
  • Δημιουργία σχολής, μέσω της οποίας θα εκπαιδεύεται δομημένα κάθε εργαζόμενος που απασχολείται σε χώρους των Διυλιστηρίων μας, ανεξαρτήτως του εργοδότη του.
  • Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσλήψεων, σε βάθος τριετίας, το οποίο θα λάβει υπόψη και τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις, αλλά και τη σταδιακή ένταξη των νεοπροσληφθέντων στην παραγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ