Αυξημένος κατά 2,2% ο αριθμός απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο το γ' τρίμηνο

Αυξημένος κατά 2,2% ο αριθμός απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο το γ' τρίμηνο
Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης απασχολούμενων στο λιανικό εμπόριο το γ' τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο του γ΄ τριµήνου 2015 σεσύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριµήνου 2014, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%.

Ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά2,7%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµωνπαρουσίασε αύξηση κατά 0,9%.

● Ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, του Γ΄ τριµήνου 2015 σεσύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριµήνου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%.

Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά0,4%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµωνπαρουσίασε µείωση κατά 0,1%.

● Ο Εποχικά ∆ιορθωµένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικήςπεριόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στοΛιανικό Εµπόριο, του γ΄ τριµήνου 2015 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου2015, παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%. Ειδικότερα, ο εποχικά διορθωµένος δείκτης της οµάδαςκαταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε µείωση κατά 0,2%, ενώ ο εποχικά διορθωµένοςδείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε αύξησηκατά 0,2%.

Επισηµαίνεται ότι ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο του β΄ τριµήνου 2015, οοποίος ανακοινώθηκε στο προηγούµενο ∆ελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων έχει αναθεωρηθεί στηνοµάδα ειδών διατροφής από 104,7 σε 104,9 και στην οµάδα καταστηµάτων εκτός διατροφής και
καυσίµων από 86,8 σε 86,6.

Ως εκ τούτου, οι ετήσιες µεταβολές τους αναθεωρήθηκαν από 3,4% σε3,6% και από 1,0% σε 0,8% αντίστοιχα. Ο γενικός δείκτης παρέµεινε αµετάβλητος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ