Μείωση της ανεργίας σε μηνιαία βάση στο 11,5% στην Ιταλία

Μείωση της ανεργίας σε μηνιαία βάση στο 11,5% στην Ιταλία
Μείωση της ανεργίας σε μηνιαία βάση στο 11,5% πιστοποιούν τα στοιχεία του Ιταλικού Στατιστικού Ινστιτούτου Istat, σε ό,τι αφορά τον περασμένο Οκτώβριο.


Τον Σεπτέμβριο το ανάλογο ποσοστό ήταν 11,6% και η βαθμιαία αυτή μείωση ξεκίνησε, ήδη τον περασμένο Αύγουστο.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ιταλία, κατά συνέπεια, βρίσκεται, σήμερα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, όμως, σύμφωνα με το Istat, αυξάνεται το ποσοστό των Ιταλών που έχει απογοητευθεί και δεν ψάχνει, πλέον, κάποια θέση εργασίας.

Κατά συνέπεια, πρόκειται για άτομα που δεν λαμβάνονται υπόψη στις επίσημες στατιστικές για την ανεργία, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, πάντα, η ανεργία των νέων άγγιξε το 39,8%, με αύξηση του 0,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Σε ότι αφορά, τέλος, τους εργαζομένους ηλικίας άνω των 50 ετών, από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 13,9% με εννιακόσιες χιλιάδες προσλήψεις